ŠE NEKAJ INFORMACIJ PRED PRIČETKOM ŠOLSKEGA LETA

V torek, 1. septembra, se boste učenci od 8.15 do 8.20 zbirali na dogovorjenih mestih, kjer vas bodo pričakali razredniki in sorazredniki. Prosimo, da spoštujete varno razdaljo.

 • učenci 2. in 3. razreda se zberete pred glavnim vhodom v šolo,
 • učenci 4. in 5. razreda se zberete pred nasprotnim vhodom v šolo-pri peskovniku in igralih,
 • učenci 6. razreda se zberete pred vhodom v telovadnico – pri kolesarnici,
 • učenci 7. razreda se zberete na košarkarskem igrišču,
 • učenci 8. razreda se zberete na nogometnem igrišču,
 • učenci 9. razreda se zberete pri fitnesu na prostem.

Ostale pomembne informacije glede prvega šolskega dne najdete med objavami na naši spletni strani šole Prvi šolski dan

Prosimo vas, da preberete »Obvestilo staršem pred začetkom šolskega leta«, ki nam ga je posredovalo MIZŠ v skladu s priporočili NIJZ.

NOVO ŠOLSKO LETO 2020-2021 PRIČENJAMO PO VELJAVNEM MODELU B-OŠ

This image has an empty alt attribute; its file name is modeli_in_priporocila-–-Google-Chrome-1-1024x594.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is modeli_in_priporocila-1–-Google-Chrome-1024x413.jpg

Model B določa način dela v novem šolskem letu, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu tako kot v običajnih šolskih letih. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Pri tem vas obveščamo, da se dosledno držite naslednjih obvestil Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja:

 • V šolo naj prihajajo samo zdravi otroci – starši se morate držati tega pomembnega dogovora.
 • Vstop v šolo je dovoljen samo učencem in zaposlenim.
 • Vsi učenci vstopajo v šolo v maskah (naprošamo vas, da maske učenci prinesejo od doma) prav tako uporabljajo maske vsi zaposleni. Enako velja za vse ostale goste, ki vstopijo le ob predhodni najavi oziroma predhodnem dogovoru pri delavcih zavoda in v tajništvu šole, v skladu s priporočili NIJZ.
 • V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence med poukom ni potrebna uporaba mask.
 • Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega VIO, oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela. V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ.
 • Roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek video-povezav. Izjemoma lahko govorilne ure/roditeljski sestanki potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. O vsem vas bomo sproti obveščali.
 • 1. septembra ob 9.00 in 10.00 bomo imeli prvi šolski dan za prvošolce, kjer bodo prisotni tudi starši. Prosimo vas, da je po možnosti prisoten le en starš. Zagotovili bomo varnostno razdaljo. Ne pozabite na maske.
 • Prevozi v šolo so po ustaljenem urniku, ki je objavljen na spletni strani šole. Pri prevozu s šolskimi avtobusi morate učenci upoštevati osnovna priporočila NIJZ (razkuževanje rok, obvezna uporaba zaščitnih mask). Še vedno vas prosimo, da če je možno, naj učenci, ki so bližje šoli, pridejo v šolo peš ali s kolesom. Nova kolesarnica je bila v pomladnih mesecih povsem polna.
 • Učenci bodo imeli pouk večinoma v eni učilnici, razen v primeru specializiranih učilnic. Pouk športa bomo v maksimalni možni meri izvajali na prostem.
 • Dneve dejavnosti bomo izvajali v največji meri v šoli ali okolici šole.
 • Ker lani nismo mogli izvesti kolesarskih izpitov v 5. razredih, bomo to izpeljali v mesecu septembru, da se bodo učenci lahko v lepem vremenu v šolo vozili s kolesom.

Potrudili se bomo izpeljati zasnovan in načrtovan program v celoti.

Prilagamo Protokol in predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ FLV Slivnica pri Mariboru. Prosimo, da ga preberete.

Verjamem, da nam bo ob spoštovanju varnostnih ukrepov in predpisov otrok, zaposlenih in staršev, to tudi uspelo. Potrudimo se vsi in zagotovo bomo šolsko leto dobro pričeli in ga tudi dobro zaključili.

S spoštovanjem

Franc Gosak, ravnatelj

Sprememba urnika na daljavo za učence od 4. do 8. razreda

V tednu med 25. 5. in 29. 5.  se spremeni urnik videokonferenc na način, da se trenutni termin med 9.00 – 10.00 prestavi na termin na 8.00 – 9.00. Pomeni, da je videokonferenca prvega predmeta na urniku med 8.00 in 8.30, videokonferenca drugega predmeta na urniku pa 8.30 – 9.00.

Nekatere videokonference bodo zaradi pouka devetošolcev na šoli odpadle ali se prestavile na drug termin, o tem vas bodo obvestili posamezni učitelji.

V petem tednu učenja na daljavo …

Spoštovani starši/skrbniki in učenci,

že pet tednov je minilo, odkar ste učenci zapustili šolsko zgradbo. In z včerajšnjim dnem smo stopili v peti teden izobraževanja na daljavo. Žal vam v tem trenutku ne morem postreči s kakim uporabnim podatkom o tem, kdaj se v šolske klopi vrnemo, lahko pa rečem, da s skupnimi močmi, s sodelovanjem, razumevanjem, potrpežljivostjo in požrtvovalnostjo izobraževanje na daljavo uspešno izvajamo.

Velika večina učencev dela zelo zavzeto, nekateri so se dela lotili z rezervo. Učence, ki niso dovolj samostojni, je bilo treba motivirati za sodelovanje, učiti organizacije časa in prostora za učenje. Delavci šole smo se morali sami zelo veliko naučiti, istočasno pa znanje posredovati učencem. Bili smo med prvimi, ki smo vzpostavili z učenci stik preko videokonferenc, z učenci od 6.-9. razreda to počnemo dnevno. V nekaterih družinah ste uživali v novih izzivih in vsi skupaj odkrivali svoje potenciale, nekaterim je pouk na daljavo predstavljal dodatno breme, nekaterim pa nerešljiv problem. Uspeli smo navezati individualni stik prav z vsemi učenci, tudi tistimi, ki so imeli tehnične in organizacijske težave. Poskušali smo čimbolj zmanjšati razlike, ki so se pojavile med učenci. Nismo jih uspeli odpraviti, jih pa skušamo čimbolj omiliti.

Vse kar delamo, delamo premišljeno in v korist učencev. Ostanimo v dobri kondiciji, upoštevajmo priporočila in ukrepe, da se kmalu spet zdravi srečamo v šolskih klopeh. Staršem, učencem in vsem strokovnim delavcem se zahvaljujem za dobro opravljeno delo. Še naprej vas prosim za pomoč in trud, da se ta zaustavitev običajnega šolskega ritma, ne bi nikomur dolgoročno poznala in da bomo, na kakršenkoli način že, šolsko leto uspešno zaključili.

Do zaključka šolskega leta je še zgolj slabih osem tednov, in v tem času nas čaka kar nekaj izzivov. V pomoč so nam navodila, ki so jih pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki vam jih v nadaljevanju predstavljam.

Ocenjevanje znanja učencev:

 • v drugem ocenjevalnem obdobju se znanje pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat;
 • v času izobraževanja na daljavo se ocenjevanje lahko izvaja tudi individualno;
 • pri ocenjevanju lahko učitelj uporablja različne načine ocenjevanja doseženih ciljev in vsebin;
 • učenec mora imeti možnost, da negativno pridobljeno oceno do zaključka šolskega leta popravlja še najmanj enkrat.

Učiteljem se priporoča, da pri določanju zaključne ocene izhajajo iz ocen, pridobljenih do 16. marca letos. Ob tem naj upoštevajo tudi izkazani napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in ocene, ki jih je pridobil v času tovrstnega izobraževanja.

Pred ocenjevanjem znanja bodo učitelji učencem predstaviti kriterije in oblike ocenjevanja. Dali bodo tudi navodila, kako naj se učenec na ocenjevanje pripravi.

Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu se v šolskem letu 2019/20 ne izvede.

Prijavo za vpis v srednje šole je potrebno oddati do 11. maja. Prenos že oddanih prijav bo možen do 16. junija. Vpis v srednje šole bo potekal od 30. junija do 6. julija. Izpiti nadarjenosti za vpis v tiste srednje šole, kjer je to potrebno, se bodo izpeljali v začetku junija. Če imate vprašanje okoli vpisa, vas prosim, da pišete naši svetovalni delavki na simona.sel@guest.arnes.si.

Na MIZŠ poudarjajo, da ves čas budno spremljajo stanje epidemije in njen vpliv na možnost ponovnega odprtja vzgojno-izobraževalnih ustanov. Pozorni so na vse prakse in predvsem učinke odprtja ustanov v tujini, posebej na Danskem, Nemčiji in v Avstriji. Vrtce in šole se bodo lahko odprli takoj, ko bo podana ocena, da je to zadosti varno za otroke, učence, učitelje, vzgojitelje in vse druge udeležence vzgoje in izobraževanja.

Sveža informacija, da se šole v Avstriji odpirajo predvidoma s 15. majem, nas navdaja z upanjem.

Želim vam, da lepo preživite teden in prihajajoče prvomajske počitnice.

 

Lep pozdrav

Franc Gosak, ravnatelj

 

Dostopnost
Better Tag Cloud