Učenci so pri predmetu Multimedija izdelali slike z jasnimi in glasnimi sporočili.

Dominik Robič

Dostopnost
Better Tag Cloud