VOZNI RED_solski_prevoz_3. junij

POMEMBNO: Za potnike/učence vozače je ves čas trajanja prevoza obvezna uporaba maske, ki prekrije nos in usta.

AVTOBUS

 

R e l a c i j a

Čas

odhoda

Slivniška-Lobnik-Škrabl- križišče Orehova cesta/Kovaška -Fras-GD -Keršič-Fingušt-Kirbiš-Ul. talcev-Radizel/Lili-šola 7. 30 – 5. in 6. razred
Slivniška-Lobnik-Škrabl- križišče Orehova cesta/Kovaška -Fras-GD -Keršič-Fingušt-Kirbiš-Ul. talcev-Radizel/Lili-šola 7. 45– 7., 8. in 9. razred
Slivniška-Lobnik-Škrabl- križišče Orehova cesta/Kovaška -Fras-GD -Keršič-Fingušt-Kirbiš-Ul. talcev-Radizel/Lili-šola

8.00, 2., 3. in 4. razred

 

   
Šola-Slivniška-Lobnik-Škrabl-Fras-GD-Keršič-Fingušt-Kirbiš-Ul. talcev-Radizel 13.10 – 2. do 5. razred, učenci, ki niso v OPB
Šola-Slivniška-Lobnik-Škrabl-Fras-GD-Keršič-Fingušt-Kirbiš-Ul. talcev-Radizel 14.00
Šola-Slivniška-Lobnik-Škrabl-Fras-GD-Keršič-Fingušt-Kirbiš-Ul. talcev-Radizel

15.00

 

 

MINIBUS – 1

 

R e l a c i j a

Čas

odhoda

Vilenska cesta  – Vinogradniška cesta  – Sončna pot –– šola 7.30 2.-5.razred
Vilenska cesta  – Vinogradniška cesta  – Sončna pot –– šola 8.00 6.-9.razred
Šola – Vilenska cesta – Vinogradniška cesta – Sončna pot 13.10, 14.00
Šola – Vilenska cesta – Vinogradniška cesta – Sončna pot 15.00

 

MINIBUS – 2

 

Ul. Milke Volk –šola 7.15 – 4.5 6.razred
Ul. Milke Volk –šola 7.45 – 7.,8.,9.razred
Šola – Ul. Milke Volk 12.50 – 4. 5. razred
Šola – Ul. Milke Volk 13.30 – 9. razred

           

KOMBI – POLANSKA CESTA – ČRETA

 

R e l a c i j a

Čas

odhoda

Čreta – Polanska c  – šola 7.15 – 4. – 6. razred
Čreta – Polanska c  – šola 7.45 – 7. – 9. razred
Šola – Polanska c. 13.00
Šola – Polanska c. 14.00

 

KOMBI – RADIZEL, KOLMANOVA CESTA

 

R e l a c i j a

Čas

odhoda

Kolmanova cesta  – šola 7.30 – 4. – 6. razred
Kolmanova cesta  – šola 8.00 – 7. – 9. razred
Šola – Kolmanova cesta 13.25
Šola – Kolmanova cesta 13.45
   

 

Dostopnost
Better Tag Cloud