Naziv zavoda:

OSNOVNA ŠOLA FRANCA LEŠNIKA-VUKA SLIVNICA

Naslov: Mariborska cesta 4, Slivnica, 2312 Orehova vas
Telefon:
 • tajništvo: 02 603 56 80
 • ravnatelj: 02 603 56 81
 • pomočnica ravnatelja: 02 603 56 82
 • računovodstvo: 02 603 56 85
 • knjižnica: 02 603 56 83
 • pedagoginja: 02 603 56 84
 • specialna pedagoginja: 02 603 56 87
 • zbornica: 02 603 56 88
 • kuhinja: 02 603 56 89
Fax: (02) 605 6381
Transakcijski račun: 01360-6030651990
Davčna številka: 69830835
Matična številka: 5085306000
Enota šole: Vrtec Slivnica
Naslov vrtca: Mariborska cesta 8
Telefon vrtca: (02) 605 69 91
Ravnatelj: Anton Obreht, prof.
Telefon ravnatelj: (02) 603 56 81
Elektronski naslov – ravnatelj: anton.obreht@guest.arnes.si
Elektronski naslov – tajništvo: tajnistvo@osflv.si
Elektronski naslov – šola: o-flvslivnica.mb@guest.arnes.si
Spletni naslov šole: www.osflv.si
   
Pomočnica ravnatelja: Mira Prel
Pedagoginja: Simona Sel
Specialni pedagoginji:
 • Petra Havaj
 • Damijana Lebar
Knjižničarka: Jožica Korpar
Poslovna sekretarka: Dragica Lešnik
Računovodkinja: Erna Damijan
Hišnik: Jelko Hauptman, Simon Kukovec
Šolska kuhinja:
 • Alenka Kapun,
 • Tatjana Kutnjak – Krajnčič,
 • Marjeta Mikolič,
 • Metka Barušič
Čiščenje šolskih prostorov:
 • Cvetka Cafuta,
 • Marjana Krempl,
 • Mateja Rožič,
 • Mira Koren,
 • Dragica Razboršek
Računalnikar: Stane Gerečnik
Informatorka:  Eleni Vast
Dostopnost
Better Tag Cloud