Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev organiziramo številne interesne dejavnosti.

Interesne dejavnosti, ki so element sistemizacije in normativna porazdelitev ur interesnih dejavnosti:

DEJAVNOST Št. ur
Vseh ur interesnih dejavnosti: 1520
Interesne dejavnosti – po realizaciji 1155

Interesne dejavnosti po sistemizaciji:

Razred Dejavnost Mentor Št. ur
5. Kolesarski izpit Dean Bon 50
1. Otroški pevski zbor 1 Barbara Lešnik Kure 35
2. – 4. Otroški pevski zbor 2 Barbara Lešnik Kure 35
5. – 9. Mladinski pevski zbor Barbara Lešnik Kure 140
4. – 9. Animacijski krožek Sarita Zupanc 52,5
7. – 9. Meje mojega jezika Petra Trstenjak 35
4., 5. Pesmi in pravljice na koncu mavrice Vojka Miklavc 17,5

Interesne dejavnosti po realizaciji:

Mentor Ime dejavnosti Razred Predlagano št. ur Urnik
turnus dan ura
BEZJAK Barbara

MATEMČEK in LOGIČNA POŠAST

BRALNA ZNAČKA

PLES 1, 2. 3

2.

1. – 3.

25

10

20

I., II.

pon

po dogovoru

6

po dogovoru.

BILUŠ Mateja SPRETNI PRSTKI 1. 35 1.,2. pon. 6.
BLAZNIK Tanja MLADI RAZISKOVALCI

6-7

8-9

20 I., II. po dogovoru 0./6 .ura
BON Dean

tekmovanja

športne igre

6-9

2.a

20

15

po dogovoru

I.

po dogovoru

pon

po dogovoru

6.

BOŽNIK Manja

Bralna značka- Epi Lesepreis

Interna bralna značka

4,5,6

3a,b

35 1,2 pon 6.ura
BRAVAR Zlatka Lutke 1. 35 1,2 pon 6.ura
DONKO Tanja

OPB, ID – gibalne urice

2.                b 17,5 po dogovoru pon 6. ura
JEZERNIK K ČEBELARSKI KROŽEK 3. 30 1., 2. PON 6.
BRALNA ZNAČKA 3. A 10 1. PET 0.
BRAČKO A. ČEBELARSKI KROŽEK 4., 5. 1., 2. PON 6.
KAUBE A

tekmovanja in

osnove debate

6. – 9. 35 1., 2.

pet

čet

0.

6.

KODRIČ Suzana

BRALNA ZNAČKA

UČENJE V NARAVI

Z IGRO DO ZNANJA

1.B

1.A, 1.B

1.A, 1.B

10

25

30

1.t

1.t, 2.t

1.t, 2.t

PON

PON

TOR

6.

6.

6.

KORPAR Jožica PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA 6.-9. 6. – 9.r. 35 1.,2. TOR 7.
KNJIŽNIČARSKI KROŽEK 6. – 9. r. 16 1. po dogovoru po dogovoru
LEŠNIK KURE Barbara OPZ 1 1.r 35 1., 2 SRE 6.ura
LEBAR Damjana JAVNO NASTOPANJE ALI UČIM SE POGUMA IN NASTOPAM 6., 7. 20

1.t (6.r)

2. t (7.r)

TOR 6.
Erasmus+ 1.- 6. 10 po dogovoru po dogovoru 6.
PLANINŠEK Renata Prežihova bralna značka 5.b 10 1. pon. 6.ura
Kresnička 4., 5. 10 2. pon. 6.ura
POTOČNIK Lea

BRALNA ZNAČKA

VESELA ŠOLA

OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA

4.A

4. – 6.

4.

10

15

15

2.t

pon.

pet.

mar., apr., maj

6. ura

0. ura

po dogovoru

RAZBORŠEK Z BRALNA ZNAČKA 5.A 10 2.t pon. 6.ura
PLANINSKI KROŽEK 1.- 9.R 35 SOBOTA
RENČELJ D DRAMSKI KROŽEK 3. 30 1.,2.t pon. 6.
BRALNA ZNAČKA 3.C 10 1.t pet. 0.
ROJKO Romana

BRALNA ZNAČKA

SKOZI IGRO SE UČIMO

EVROPEJČKI

1.A

1.A,1.B

1.A,1.B

10

20

30

1.t

1.,2.t

1.,2.t

pon.

pon.

sre.

6.

6.

6.

SABATI S

KVIZ RUDOLFA MAISTRA

Zgodovinski kviz v izvedbi muzeja NOB

9.R

7. R

10

10

po

dogovoru

po

dogovoru

po

dogovoru

SEL Simona ŠOLA ZA RAZMIŠLJANJE 6.R 20 1.t. tor. 6.
SOBAN Karmen RECITATORSKI KROŽEK 4.-9. 15 po dogovoru ponedeljek 6.ura
SORKO Anja

LEPOPIS

PLESNI KROŽEK

4.R.

4. – 6. R.

25

30

1.,2.t,

po dogovoru

pon

po dogovoru.

0.ura

po dogovoru

MIKLAVC Vojka PESMI IN PRAVLJICE NA KONCU MAVRICE 1. 35 1.,2. pon 6.
ŠTRAUB Maja VESELE URICE 2. ali 3. 30 I., II. PON 6.
BRALNA ZNAČKA 3.B 10 II. PET 0.
VUJINIĆ Vesna

ROKOMET

(Tekmovanja)

7.,8.,9. 10 I., II.
VARGAZON Maja ZDRAVO Z NARAVO

2.-5.

kjer bo potrebno

35 I., II. pon 6.
ŽIVEC Maja

BISTRE GLAVE

BRALNA ZNAČKA

2.

2.A

37

10

1., 2.

1., 2.

PON

TOR

6.

0.

ŽIVEC Matevž Erasmus+ 9 35 Po dogovoru Po dogovoru Po dogovoru
ŽUPEVC Edita Prežihova bralna značka 4.b 10 I., II. pon. 6.ura
EKOBRANJE 4.b 15 po dogovoru po dogovoru po dogovoru
GRILC Staša

ROČNE SPRETNOSTI

MLADI MISLECI

2.-4. r

2.-4. r

20

20

I.

II.

PON

PON

6. ura

6. ura

SEP Nastja

PLANINSKI KROŽEK

(Z RAZBORŠEK Z.)

1.- 9. RAZRED 10 PO DOGOVORU PO DOGOVORU PO DOGOVORU

Dostopnost
Better Tag Cloud