NPZ

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Datumi nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) po predmetih in razredih:

Datum 6. razred 9. razred
torek, 4. 5. 2021 SLOVENŠČINA SLOVENŠČINA
četrtek, 6. 5. 2021 MATEMATIKA MATEMATIKA
ponedeljek, 10. 5. 2021 ANGLEŠČINA ZGODOVINA

Več informacij o NPZ lahko najdete na spletni strani  https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Dostopnost
Better Tag Cloud