NPZ

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Datumi nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) po predmetih in razredih:

Datum 6. razred 9. razred
četrtek, 4. maj 2023 SLOVENŠČINA SLOVENŠČINA
ponedeljek, 8. maj 2023 MATEMATIKA MATEMATIKA
sreda, 10. maj 2023 ANGLEŠČINA DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Več informacij o NPZ lahko najdete na spletni strani : https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Dostopnost
Better Tag Cloud