NPZ

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Datumi nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) po predmetih in razredih:

Datum 6. razred 9. razred
torek, 7. maj 2024 SLOVENŠČINA SLOVENŠČINA
četrtek, 9. maj 2024 MATEMATIKA MATEMATIKA
ponedeljek, 13. maj 2024 ANGLEŠČINA LIKOVNA UMETNOST

Več informacij o NPZ lahko najdete na spletni strani : https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Izvedba NPZ na šoli

Dostopnost
Better Tag Cloud