Tekmovanja

Učitelji in drugi strokovni delavci bodo v okviru pouka, dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci in v času interesnih dejavnostih pripravljali učence na večino tekmovanj v znanju. Po razporedu bomo organizirali tudi regijska in državna tekmovanja ter se jih na osnovi rezultatov udeleževali.

TEKMOVANJE

VODJA

(Priimek)

ŠOLSKO

datum

PODROČNO

datum

DRŽAVNO

datum

Tekmovanje za Vegovo priznanje Pipenbaher 21. 3. 2024 4. 4. 2024 20. 4. 2024
Tekmovanje za Stefanovo priznanje Robič 14. 2. 2024 ob 13.00 11. 4. 2024 ob 14.00 18. 5. 2024 ob 10.00
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje Vargazon 28. 11. 2023 16. 1. 2024 16. 3. 2024

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

1.-7. razred

Vargazon 3. 4. 2024    
Tekmovanje iz logike Macarol 28. 9. 2023 21. 10. 2023 11. 11. 2023
Logična pošast Macarol 10. 5. 2024 / 25. 5. 2024
Tekmovanje za Preglovo priznanje Blaznik 15. 1. 2024 13. 4. 2024 11. 5. 2024
Tekmovanje v znanju angleščine – 8. in 9. r. Žebavec 21. 11. 2023 / 3. 4. 2024
Tekmovanje v znanju angleščine – 6. r Kline 29.11.2023 / 19.3.2024
Tekmovanje v znanju nemščine – 8. in 9.r Žebavec 16. 11. 2023 / 14. 3. 2024
Mednarodno tekmovanje iz računalniškega mišljenja -Bober Robič

 

6. do 10. 11 2023

   
Tekmovanje v programiranju z delčki Robič februar 2024    
Tekmovanje v znanju zgodovine Sabati 7. 12. 2023 / 7. 3. 2024
Tekmovanje v znanju geografije Kaube 14. 11. 2023 / 6.4. 2024
Tekmovanje za Proteusovo priznanje Blaznik 18. 10. 2023 / 1. 12. 2023
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni Blaznik 13. 10. 2023 / 18. 11. 2023
Vesela šola Potočnik 6. 3. 2024   10. 4. 2024
Cici vesela šola Planinšek 16.5.2024    
46. državno tekmovanje mladih čebelarjev Robič pomlad 2024    
Predtekmovanje za kviz Male sive celice Havaj Kuharič

12. 9. 2023

(preko spleta)

   
Hitri lončki Havaj Kuharič

oddaja posnetka

8. 9. 2023

   
Otroška varnostna olimpijada Potočnik   maj 2024  

Športna tekmovanja

Rokomet, odbojka, nogomet, košarka, namizni tenis, atletika,

ples

Bon, Vujinič

 

 

 

Sorko

 

 

 

 

april 2024

 

 

 

 

maj 2024

 
Območna revija MPZ Lešnik Kure pomlad 2024    
Območna revija OPZ (+OPZ1) Lešnik Kure pomlad 2024    
EPI reading badge 1.-5.razred Sorko

4.3.-15.3.

2024

   

EPI reading badge

6. -9 .razred

Kline

 

4.3.2024-15.3.2024    

Epi Lesepreis

5. – 9. razred

Žebavec marec 2024    

Epi Lesepreis

5. – 9. razred

Božnik marec 2024    

 

TEKMOVANJE

VODJA

(Priimek)

ŠOLSKO

datum

PODROČNO

datum

DRŽAVNO

datum

Tekmovanje za Vegovo priznanje Pipenbaher 16. 3. 2023 5. 4. 2023 22. 4. 2022
Tekmovanje za Stefanovo priznanje Robič 15. 2. 2023 13. 4. 2023 13. 5. 2023
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje  Sabati 29. 11. 2022 17. 1. 2023 11. 3. 2023

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

4.-7. razred

Vargazon 4. 4. 2023    
Tekmovanje za Cank. priznanje Mehurčki  Rojko 4. 4. 2023 / /
Tekmovanje iz logike Macarol 29. 9. 2022 22. 10. 2022 12. 11. 2022
Tekmovanje za Preglovo priznanje Blaznik 16. 1. 2023 25. 3. 2023 6. 5. 2023
Tekmovanje v znanju angleščine – 8. in 9. r. Žebavec 22. 11. 2022 / 30. 3. 2023
Tekmovanje v znanju angleščine – 6. r Kline 14. 12. 2022 / 21. 2. 2023
Tekmovanje v znanju nemščine – 8. in 9.r Žebavec 17. 11. 2022 / 23. 3. 2023
Tekmovanje v znanju zgodovine Kaube 6. 12. 2022 / 9. 3. 2023
Tekmovanje v znanju geografije Kaube 5. 11. 2022 / 1. 4. 2023
Tekmovanje za Proteusovo priznanje Blaznik 19. 10. 2022 / 2. 12. 2022
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni Blaznik 14. 10. 2022 / 19. 11. 2022
Vesela šola Potočnik 8. 3. 2023 / 12. 4. 2023
Cici vesela šola Planinšek 19. 5. 2023 / /
Kresnička

Planinšek

(4., 5. r)

6. 4. 2023 / /
Otroška varnostna olimpijada Potočnik maj 2023    

Športna tekmovanja

Rokomet, odbojka, nogomet, košarka, namizni tenis, atletika, ples

Bon, Živec, Vujinič

Sorko

december 2022

marec 2023

januar

april 2023

 
EPI reading badge 1.-5.razred Sorko marec 2023 / /

EPI reading badge

6. -9 .razred

Kline marec 2023 / /

Epi Lesepreis

5. – 9. razred

Žebavec marec 2023    
Epi Lesepreis 4.razred Božnik marec 2023    

 

Dostopnost
Better Tag Cloud