Tekmovanja

Učitelji in drugi strokovni delavci bodo v okviru pouka, dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci in v času interesnih dejavnostih pripravljali učence na večino tekmovanj v znanju. Po razporedu bomo organizirali tudi regijska in državna tekmovanja ter se jih na osnovi rezultatov udeleževali.

TEKMOVANJE

VODJA

(Priimek)

ŠOLSKO

datum

PODROČNO

datum

DRŽAVNO

datum

Tekmovanje za Vegovo priznanje Pipenbaher 16. 3. 2023 5. 4. 2023 22. 4. 2022
Tekmovanje za Stefanovo priznanje Robič 15. 2. 2023 13. 4. 2023 13. 5. 2023
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje  Sabati 29. 11. 2022 17. 1. 2023 11. 3. 2023

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

4.-7. razred

Vargazon 4. 4. 2023
Tekmovanje za Cank. priznanje Mehurčki  Rojko 4. 4. 2023 / /
Tekmovanje iz logike Macarol 29. 9. 2022 22. 10. 2022 12. 11. 2022
Tekmovanje za Preglovo priznanje Blaznik 16. 1. 2023 25. 3. 2023 6. 5. 2023
Tekmovanje v znanju angleščine – 8. in 9. r. Žebavec 22. 11. 2022 / 30. 3. 2023
Tekmovanje v znanju angleščine – 6. r Kline 14. 12. 2022 / 21. 2. 2023
Tekmovanje v znanju nemščine – 8. in 9.r Žebavec 17. 11. 2022 / 23. 3. 2023
Tekmovanje v znanju zgodovine Kaube 6. 12. 2022 / 9. 3. 2023
Tekmovanje v znanju geografije Kaube 5. 11. 2022 / 1. 4. 2023
Tekmovanje za Proteusovo priznanje Blaznik 19. 10. 2022 / 2. 12. 2022
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni Blaznik 14. 10. 2022 / 19. 11. 2022
Vesela šola Potočnik 8. 3. 2023 / 12. 4. 2023
Cici vesela šola Planinšek 19. 5. 2023 / /
Kresnička

Planinšek

(4., 5. r)

6. 4. 2023 / /
Otroška varnostna olimpijada Potočnik maj 2023

Športna tekmovanja

Rokomet, odbojka, nogomet, košarka, namizni tenis, atletika, ples

Bon, Živec, Vujinič

Sorko

december 2022

marec 2023

januar

april 2023

EPI reading badge 1.-5.razred Sorko marec 2023 / /

EPI reading badge

6. -9 .razred

Kline marec 2023 / /

Epi Lesepreis

5. – 9. razred

Žebavec marec 2023
Epi Lesepreis 4.razred Božnik marec 2023

Dostopnost
Better Tag Cloud