Tekmovanja

Učitelji in drugi strokovni delavci bodo v okviru pouka, dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci in v času interesnih dejavnostih pripravljali učence na večino tekmovanj v znanju. Po razporedu bomo organizirali tudi regijska in državna tekmovanja ter se jih na osnovi rezultatov udeleževali.

TEKMOVANJE

VODJA

(Priimek)

ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO
Tekmovanje za Vegovo priznanje M. Pipenbaher 17. 3. 2022 6. 4. 2022 23. 4. 2022
Tekmovanje za Stefanovo priznanje D. Robič 2. 2. 2022 14. 4. 2022 21. 5. 2022
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje S. Sabati 9. 11. 2021 9. 12. 2021 12. 2. 2022
Tekmovanje za Cank. priznanje Mehurčki R. Rojko 29. 3. 2022 / /
Tekmovanje iz logike T. Donko 23. 9. 2021 16. 10. 2021 6. 11. 2021
Tekmovanje za Preglovo priznanje T. Blaznik 17. 1. 2021 / 26. 3. 2022
Tekmovanje v znanju angleščine – 9. r. M. Kline 11. 11. 2021 / 16. 3. 2021
Tekmovanje v znanju angleščine – 8. r K. Žebavec 11. 11. 2021 / 16. 3. 2021
Tekmovanje v znanju angleščine – 7. r I. Gorenšček 17. 2. 2022 / 24. 3. 2022
Tekmovanje v znanju angleščine – 6. r K. Žebavec 16. 2. 2022 / 12. 04. 2022
Tekmovanje v znanju nemščine – 9.r. K. Žebavec* 18. 11. 2021 / 23. 3. 2021
Tekmovanje v znanju nemščine – 8.r K. Žebavec 18. 11. 2021 / 23. 3. 2021
Tekmovanje v znanju zgodovine A. Kaube 7. 12. 2021 / 10. 3. 2022
Tekmovanje v znanju geografije A. Kaube 16. 11. 2021 / 2. 4. 2022
Tekmovanje za Proteusovo priznanje T.Blaznik 20. 10. 2021 / 3. 12. 2021
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni T.Blaznik 15. 10. 2021 / 20. 11 2021
Vesela šola

Petra Trstenjak (7.-9.)

Lea Potočnik (4.-6.)

9. 3. 2022 / 13. 4. 2022
Cici vesela šola Renata Planinšek 19. 5. 2022 / /
Tekmovanje mladih čebelarjev Karmen Jezernik / / 20. 11. 2021
Logična pošast

Barbara Bezjak

2. razred

6. 5. 2022 / 21. 5. 2022
Kresnička

Renata Planinšek (4.-5. razred)

T.Blaznik

(6., 7.)

14. 4. 2022

14. 4. 2022

/

/

/

/

Otroška varnostna olimpijada Lea Potočnik / 16. 5. 2022 /

Športna tekmovanja

Rokomet, odbojka, nogomet, košarka

Bon, Vujinič ni znano, odvisno od razmer ni znano, odvisno od razmer ni znano, odvisno od razmer
Območna revija MPZ Lešnik Kure / 9. – 12. 5. 2022 /
Območna revija OPZ (+OPZ1) Lešnik Kure / 21. – 25. 3. 2022 /

Dostopnost
Better Tag Cloud