Fakultativni pouk

FAKULTATIVNI POUK NEMŠČINE IN RAČUNALNIŠTVA

Tečaji tujih jezikov:

Znanje tujih jezikov je iz leta v leto pomembnejše. Tega se zavedajo tudi starši, ki na različne načine sporočajo svoje želje. V tem letu smo ob podpori Občine Hoče-Slivnica vnovič razpisali fakultativni pouk nemščine. Fakultativni pouk nemščine izvajata učiteljica nemščine Manja Božnik (1. razred) in učiteljica Katarina Žebavec (2.-5. razred).

V vrtcu bo izvajala ure nemškega jezika Nika Megovec, (dodatna dejavnost), tečaj angleškega jezika pa kot zunanji izvajalec Anja Sorko.

 

Fakultativni pouk računalništva:

Fakultativni pouk računalništva je namenjen učencem I. VIO in delno II. VIO, ki še nimajo na voljo izbirnih predmetov oziroma se ta izbirni predmet ne izvaja. Učenci se pri fakultativnem pouku računalništva spoznajo z računalnikom in osnovnimi funkcionalnostmi, potrebnimi za delo z računalnikom. Osnovno znanje, ki ga učenci pridobijo pri tem predmetu je bistvenega pomena za nadaljnjo izobraževanje ob izbiri izbirnih predmetov z vsebinami s področja računalništva. Izvaja se eno uro tedensko, v prvem razredu je mentorica Romana Rojko, v vseh ostalih pa Mihaela Macarol.

Dostopnost
Better Tag Cloud