Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole.

Učencem omogočajo utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v šolskem in širšem družbenem okolju.

Dnevi dejavnosti so razporejeni skozi vse šolsko leto. Vsebinsko se nadgrajujejo iz leta v leto oziroma po starostni stopnji učencev.

Dostopnost
Better Tag Cloud