Šolska svetovalna služba

Na šoli deluje Šolska svetovalna služba, ki pomaga otrokom, staršem in pedagoškim delavcem.

Pedagoginja Simona Sel in psihologinja Janja Srebrnič nudita pomoč posameznikom in skupinam ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.

Nudita tri osnovne vrste dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in vrednotenja. Pri tem sodelujeta z učenci, učitelji, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami.

Učenci se pri svetovalnima delavkama lahko oglasijo, ko potrebujejo pomoč pri učenju, ko jih pestijo osebne težave ali konflikti z vrstniki in odraslimi v šoli in doma.

Svetovalna služba pomaga tudi pri izbiri ustrezne srednje šole. Starši lahko pridejo na posvetovanje o vzgojnih dilemah in v vseh primerih, ko ne vedo, na koga bi se obrnili.

Svetovalna služba usmerja in pomaga družinam s socialno – ekonomskimi stiskami  (subvencionirana šolska prehrana in subvencionirana šola v naravi).

Kontaktni podatki:

Telefon šolske svetovalne službe: 02 603 56 84

E – naslov: simona.sel@osflv.si

E – naslov: janja.srebrnic@osflv.si

Več informacij poiščite na zanimivih povezavah

Za učence: https://padlet.com/marijamohar/Samorazvijalnica

Za starše: https://padlet.com/marijamohar/starseresevalnica

Dostopnost
Better Tag Cloud