Specialno-pedagoška pomoč

Izvajalke:

 • pedagoginja Nina Stojaković Kvas (kontakt: nina.stojakovic@osflv.si)
 • pedagoginja Mojca Kline (kontakt: mojca.kline@osflv.si)
 • pedagoginja Iris Sajko (kontakt: iris.sajko@osflv.si)
 • specialna pedagoginja Petra Havaj Kuharič (kontakt: 02 603 56 90, petra.hk@osflv.si)
 • psihologinja Damijana Lebar (kontakt: 02 603 56 87, damijana.lebar1@osflv.si)
 • psihologinja Janja Srebrnič (kontakt: janja.srebrnic@osflv.si)

Našo pomoč lahko poiščete, kadar pri svojem otroku opažate težave na katerem koli od naslednjih področij:

 • težave pri učenju,
 • težave pri branju,
 • težave pri pisanju in pravopisu,
 • težave s števili, številskimi predstavami in osnovnimi računskimi operacijami,
 • govorno-jezikovne težave,
 • težave s pozornostjo in koncentracijo,
 • težave z motoriko,
 • čustvene in vedenjske težave,
 • težave s samopodobo,
 • odpor do šole …

Skladno z Zakonom o osnovni šoli učencem nudimo 5 stopenj pomoči:

 1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja,
 2. pomoč šolske svetovalne službe,
 3. individualna in skupinska pomoč,
 4. mnenje in pomoč zunanje ustanove,
 5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Uporabne povezave:

Društva Bravo https://www.drustvo-bravo.si/ pod zavihkom prispevki najdete uporabno gradivo za učence in za starše Tako je, na primer, zelo uporabna knjižica KAKO NAJ SE UČIM, DA OD UČENJA NAJVEČ PRIDOBIM? Dostopna na: https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiVHhPX0dXby1NSVU/view

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor nudi svetovanja, delavnice, izobraževanja in dostop do E-gradiv. Ena izmed njih je ODKLANJANJE ŠOLE – PREPREČEVANJE, PREPOZNAVANJE IN POMOČ. Dostop do e-knjige na: http://www.svet-center-mb.si/images/stories/Odklanjanje_%C5%A1ole_spletna_verzija.pdf

– Zelo uporaben portal, ki ponuja brezplačen dostop do gradiv je tudi https://www.abced.si/ Za uporabo gradiv se je potrebno registrirati.

Na spodnji povezavi najdete dejavnosti za spodbujanje pozitivnega odnosa do sebe, samozavedanja, pozitivnega samovrednotenja in pozitivne samopodobe

https://www.abced.si/spodbujanje-pozitivnega-odnosa-do-s

Obrazci

Zahtevek za uvedbo postopka usmerjanja

https://www.zrss.si/gradiva/obrazcipoupp/zahteva_za_uvedbo_postopka_usmerjanja_2013.pdf

Zahtevek za spremembo odločbe

https://www.zrss.si/gradiva/obrazci-poupp/zahteva_za_spremembo_odlocbe_o_usmeritvi_obrazec_december_2013.pdf

Dostopnost
Better Tag Cloud