Izjava o dostopnosti

OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani https://www.osflv.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom SOGO na stopnji AA (WCAG 2.0), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, in ga lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona);
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške);
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem);
 • predvidljivo delovanje spletišča;
 • omogočeno je spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov;
 • omogočeno je ustavljanje premikov;
 • omogočeno je podčrtovanje povezav;
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče https://www.osflv.si/ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi navedenih izjem v zapisu »Nedostopna vsebina na spletnem mestu – ocena nesorazmernega bremena«.

Glede na organizacijo dela v vzgojno-izobraževalnem zavodu trenutno ocenjujemo, da spletna stran še ni v celoti prilagojena za uporabo slepim in slabovidnim, gluhim, ljudem z disleksijo in uporabnikom z motnjami razumevanja, saj bi bile za zavod finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika, oziroma v tem primeru koristi za uporabnike ni, ker lahko do informacij dostopajo na druge načine (telefonsko, osebni obisk).

Nedostopna vsebina na spletnem mestu – ocena nesorazmernega bremena

Dostopnost spletišča https://www.osflv.si/ nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Razlog nedostopnosti je ocenjeno nesorazmerno breme.

Nedostopne vsebine:

 • nekateri (tudi skenirani) dokumenti v PDF obliki zapisa;
 • določeni namenski dokumenti, ki jih je zaradi njihove narave potrebno odpreti in/ali izpolniti v namenskem programu (npr. urejevalnik besedila);
 • različne kompleksne tabele s podatki;
 • zaslonski posnetki;
 • video predstavitve vsebine, ki nimajo na voljo podnapisov;
 • vsebine v formatih, ki zahtevajo prenos in uporabo namenskih aplikacij;
 • nekatero slikovno gradivo lahko vsebuje tekst, ki je težje berljiv.

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava o dostopnosti je bila pripravljena 17. 4. 2023. Pri oblikovanju izjave smo uporabili metodo samoocene.

 • Izjava je bila nazadnje pregledana 18. 4. 2023.

Težave z dostopnostjo

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču, kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Povratne in kontaktne informacije

V primeru, da vam določene vsebine trenutno niso dostopne, prosimo, da

pišete na navadni ali elektronski naslov:

OŠ Franca Lešnika – Vuka Slivnica pri Mariboru, Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas;

Elektronska pošta:  o-flvslivnica.mb@guest.arnes.si.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem Inšpektorata Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID) po navadni ali elektronski pošti na naslov: 

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

E-pošta: gp.irsid@gov.si

 

Dostopnost
Better Tag Cloud