Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Jutranje varstvo

Šola v času od 6.00 do 8.15 organizira jutranje varstvo učencev prvega razreda, prav tako pa tudi dežurstvo za tiste učence, ki jih starši pripeljejo pred poukom. Jutranje varstvo izvajajo M. Biluš, Z. Bravar, B. Bezjak in B. Strelec. Dežurstvo pa učitelji po razporedu. V jutranje varstvo je vključenih 27 prvošolcev.

Podaljšano bivanje

V podaljšano bivanje so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. V okviru podaljšanega bivanja učenci izvajajo obvezne vsebine (prehrana, ustvarjalno preživljanje prostega časa, sprostitvene dejavnosti, samostojno učenje). V podaljšano bivanje je vključenih 176 učencev v 9 oddelkih.

Oddelek

Učitelj

Oddelek

Učitelj

Oddelek

Učitelj

Opb 1A

Grilc

Opb 2B

Praunseis

Opb 4A

Božnik

Opb 1B

Miklavc

Opb 3A

Zupanc

Opb 4B

Gorenšček

Opb 2A

Seušek

Opb 3B

Vargazon

Opb 5ABC

Donko

V tabeli so zapisani učitelji, ki so v glavnini učitelji v posameznih oddelkih.

Na podlagi števila prijav nam je MVI za letošnje šolsko leto priznalo 122 ur OPB. V času OPB tečejo za posamezne razrede fakultativni pouk tujih jezikov, ki jih financira Občina Hoče – Slivnica. Prav tako v tem času potekajo številne interesne dejavnosti. Po odhodu učencev domov formiramo nove skupine, t.i. združevanje oddelkov v sklopu razreda in več razredov.

Učitelji  OPB  z  razrednimi  učitelji  tesno  sodelujejo  (posebnosti  oddelka,  projekti,  dnevi  dejavnosti,  pogovorne  ure,  roditeljski sestanki …).  Razredniki od 1. do 5. razreda predajo smernice za delo v času samostojnega  učenja  (domače  naloge,  posebnosti  posameznih  učencev)  v OPB.  Dolžnost  staršev  je,  da pravočasno prihajajo po svoje otroke.

Dostopnost
Better Tag Cloud