Regresirana prehrana

Spoštovani starši!

V tem šolskem letu ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila.
Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku.
V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek in želi uveljavljati subvencijo prehrane, mora vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri pristojnem centru za socialno delo.

 

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 5. dohodkovnega razreda. Subvencija pripada v višini cene malice. Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil.

Subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 3. dohodkovnega razreda .

Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.

Subvencionirana kosila iz občinskih sredstev

Iz proračunskih sredstev, občina Hoče-Slivnica učencem osnovnih šol subvencionira ceno šolskih kosil, za katere niso zagotovljena sredstva iz državnega proračuna in sicer za tiste učence, katerih mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 4. dohodkovnega razreda.

Vlogo lahko dobite pri šolski pedagoginji Simoni Sel ali na povezavi.

V kolikor bo prosilcev več, se bo omenjeni kriterij spremenil, ker so sredstva občine Hoče – Slivnica omejena.

Pripravila: Simona Sel, pedagoginja

Dostopnost
Better Tag Cloud