Ocenjevanje znanja

SEZNAM PISNIH OCENJEVANJ ZNANJA  6. – 9. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA

Merila za ocenjevanje znanja pri predmetih 1. razreda

Merila za ocenjevanje znanja pri predmetih 2. razreda

Merila za ocenjevanje znanja pri predmetih 3. razreda

Merila za ocenjevanje znanja pri predmetih 4. in 5. razreda

Merila za ocenjevanje znanja pri predmetih aktiva TUJIH JEZIKOV 

Merila za ocenjevanje znanja pri predmetih aktiva DRUŽBOSLOVJA

Merila za ocenjevanje znanja pri predmetih aktiva NARAVOSLOVJA – Priloga 1, Priloga 2

Merila za ocenjevanje znanja pri predmetu MATEMATIKA 6. – 9. razred

Merila ocenjevanja znanja pri predmetu SLOVENŠČINA  6. – 9. razred – Priloga 1, Priloga 2

Merila za ocenjevanje znanja pri predmetih AKTIVA TEHNIKE  – Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4

Merila za ocenjevanje znanja pri predmetih aktiva UMETNOSTI – Priloga 1, Priloga 2

Merila za ocenjevanje znanja pri predmetih aktiva ŠPORTA

 

Dostopnost
Better Tag Cloud