Uvod ravnatelja

Po zgodovinskih virih segajo korenine slivniškega šolstva v terezijanske in jožefinske čase. Stalna šola je bila ustanovljena leta 1814. Najstarejši del šolskega kompleksa je bil zgrajen leta 1900. V tej zgradbi so štiri učilnice, dva kabineta in sanitarije. Učilnice so namenjene učencem prvega in drugega razreda ter oddelkom podaljšanega bivanja.

Šolska zgradba je doživljala nenehne dograditve in posodobitve. Leta 1964 so prizidali 6 učilnic, leta 1976-78 so prizidali jedilnico, kuhinjo, namensko naravoslovno učilnico za potrebe fizike, kemije in biologije, ter telovadnico. Leta 1988 so prizidali še učilnico za likovno vzgojo, tehniko, pokrili prizidek iz leta 1964 in pokrili trakt iz leta 1976. Danes razpolagamo z 18 učilnicami, 3 učilnicami za nivojski pouk, gospodinjsko učilnico, telovadnico, knjižnico, računalniško učilnico in delavnico za tehnično vzgojo. Med likovno učilnico in učilnico za tehniko in tehnologijo je ločen hodnik za termično obdelavo materiala, ki je iz razlogov varstva pri delu ločen od vrveža na hodniku. Današnjo podobo je šola dobila leta 2005. V svoji sestavi imamo tudi enoto vrtca, ki ima od  jeseni 2014 dve skupini prvega starostnega obdobja, eno mešano skupino in štiri skupine drugega starostnega obdobja. Z dokončanjem razširitve vrtca bomo lahko zagotovili mesto v vrtcu za vse predšolske otroke iz našega šolskega okoliša.

Na izobraževalnem področju sledimo izsledkom znanosti in uvajamo:

  • kritično razmišljanje
  • debato v redni pouk
  • sodelovalno učenje kot izredno uspešen didaktični model
  • projektno učno delo
  • raziskovalne naloge
  • delavnice za nadarjene in radovedne.

Sodelujemo s Pedagoško in Filozofsko fakulteto, srednjimi šolami in kadrovskimi šolami, ki nam pošiljajo na prakso študente.
Šola predstavlja množično kulturno in družabno središče šolskega okoliša. Nudimo prostore društvom, pevskemu zboru, rekreativnim skupinam, Rdečemu križu in drugim organizacijam.
Konkurenčna prednost naših učencev je v dobrem splošnem znanju in zgodnjem uvajanju tujih jezikov v izobraževalni proces.

 

Dostopnost
Better Tag Cloud