Podatki

Naziv zavoda:

OSNOVNA ŠOLA FRANCA LEŠNIKA – VUKA SLIVNICA PRI MARIBORU
OŠ FLV SLIVNICA

Naslov:

Mariborska cesta 4, Slivnica, 2312 Orehova vas

Telefon:

  • tajništvo: +386 02 603 56 80
  • ravnatelj: +386 02 603 56 81     Mobilni tel.: 051 429 249
  • pomočnica ravnatelja: +386 02 603 56 82
  • knjižnica: +386 02 603 56 83
  • pedagoginja: +386 02 603 56 84
  • računovodstvo: +386 02 603 56 85
  • organizator informacijskih dejavnosti: +386 02 603 56 86
  • specialna pedagoginja: +386 02 603 56 87
  • zbornica: +386 02 603 56 88
  • kuhinja: +386 02 603 56 89

Fax:

+ 386 (2) 605 6381

Transakcijski račun:

01360-6030651990

Davčna številka:

69830835

Matična številka:

5085306000

Enota šole:

Vrtec Slivnica

Naslov vrtca:

Mariborska cesta 8

Telefon vrtca:

+386 (2) 605 69 91

Ravnatelj:

Franc Gosak, prof.

Telefon ravnatelj:

+386 (2) 603 56 81

Elektronski naslov – ravnatelj:

ravnatelj@osflv.si

Elektronski naslov – tajništvo:

tajnistvo@osflv.si

Elektronski naslov – šola:

o-flvslivnica.mb@guest.arnes.si

Spletni naslov šole:

www.osflv.si

Spletni naslov vrtca: www.vrtec.osflv.si

Pomočnica ravnatelja:

Sandra Potrč

Pedagoginja:

Simona Sel, Mojca Kline, Nina Stojaković Kvas, Petra Havaj Kuharič, Iris Sajko 

Psihologinja:

Damijana Lebar, Janja Srebrnič

Knjižničarka:

Jožica Korpar

tajnica VIZ:

Dragica Lešnik

Računovodkinja:

Tinka Zelenik

Hišnik:

Jelko Hauptman

Šolska kuhinja:

Alenka Kapun, Marjeta Mikolič, Tatjana Kutnjak Krajnčič, Metka Barušič, Sonja Slatinšek

Čiščenje šolskih prostorov:

Mateja Rožič, Brigita Kurnik, Sonja Slatinšek, Metka Novak, Matejka Pahič, Tina Kolar

Računalnikar:

Dominik Robič, Mihaela Macarol

Informator:

Roman Juhart

Organizator prehrane:

Domen Babič 

URADNE URE: 

od PON do PET od 7.00 do 10.30 in od 11.00 do 12.30

USTANOVITELJ

Osnovno šolo je ustanovila občina Hoče – Slivnica.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja: Slivnica, Čreta, Vrhi v Polani, Radizel, Orehova vas in Hotinja vas.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Katja Tretjak, univ. dipl. pravnica, Center za pravno pomoč d.o.o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje

tel. št.: 059 340 912

elektronska pošta: katja@czpp.si

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

UPRAVLJANJE ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj in svet zavoda.

Dostopnost
Better Tag Cloud