O ekošoli

 

 

Že nekaj let sodelujemo v programu EKOŠOLE.

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja,

ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

 

Temeljna načela delovanja programa Ekošola

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

 

Cilji programa Ekošola

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.Drugi cilji so:

  • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
  • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
  • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
  • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
  • razvijati pozitivne medsebojne odnose
  • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
  • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
  • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Koordinatorka: Doroteja Renčelj

Dostopnost
Better Tag Cloud