365 dni telovadimo vsi

V letošnjem šolskem letu prvič vpeljujemo projekt, namenjen izboljšanju gibalne aktivnosti mladih ter lažjemu in uspešnejšemu preživljanju šolskih dni (gibalne aktivnosti bomo vnesli že pred začetek pouka, med poukom in v času poznih šolskih ur). Gre za projekt, v katerega bomo aktivno vključili učenke in učence, ki bodo imeli vlogo demonstratorjev. Le ti bodo posnete gibalne vaje predhodno proučili, jih sami preizkusili in se jih naučili. Kasneje jih bodo v vseh razredih naše šole demonstrirali in vodili samo izvajanje.

Koordinatorka: Maja Živec

Dostopnost
Better Tag Cloud