V Tednu pisanja z roko 2020 smo na naši šoli bili aktivni prav vsi. Najprej smo učitelji na lističe zapisali: »To je moja pisava. Nihče drug nima take.« Spodaj smo se podpisali in listič preložili tako, da se podpis ni videl. Nato smo s temi lističi okrasili oglasno desko:

 Učenci so se radovedno ustavljali ob njem ter ugotavljali in prepoznavali našo pisavo. Ob koncu tedna pa smo lističe poravnali tako, da so videli tudi naše podpise.

 

 

V času razrednih ur so se učitelji z učenci pogovarjali o pomembnosti pisanja z roko, o družinskih zapisih, oblikah pisav ipd. V tem tednu smo imeli obisk tudi s Kitajske, zato smo še njih prosili za zapis lepe misli v kitajščini. Dobili smo to:

Pri interesni dejavnosti Lepopis so se učenci potrudili in na različne načine zapisali lepe misli ter jih prilepili na plakat.

Prav tako so se urili v različnih oblikah pisave.

Vsi učenci naše šole (tj. malo manj kot 400 učencev) pa so napisali lepe misli na lističe, ki smo jih polepili na prav vsa vrata učilnic in kabinetov. Le-ta bodo ostala okrašena še nekaj časa, saj vsak, ki pride v šolo, pa naj bo starš, učenec, učitelj ali samo gost, rad prebira lepe misli in opazuje različne pisave.

Zadnji dan v Tednu pisanja z roko 2020 so vsi učenci naše šole izžrebali lepe misli, ki so jih napisali istočasno kot tiste, ki smo jih prilepili na vrata.

Mentorica: Anja Sorko

Dostopnost
Better Tag Cloud