ANGLEŠČINA MALO DRUGAČE

V tem času, ko moramo ostati doma in pripravljati vsebine za učence, se vsi trudimo, da le-te malce popestrimo z različnimi aktivnostmi. Tako je tudi pri angleščini.  Hvala vsem staršem in skrbnikom, ki sodelujejo in omogočajo svojim otrokom, da so lahko ustvarjalni in inovativni tudi pri angleščini.

Učiteljica Anja Sorko

  1. del:

Danes vam predstavljam tretješolce in njihovo veliko mero ustvarjalnosti, ki so jo pokazali na sprehodu, po nabiranju naravnih materialov. Nastale so prelepe in zelo domiselne fotografije angleških besed, ki so povezane z učno temo: POMLAD. K teti Pomladi pa je nepričakovano prišla na obisk tudi teta Zima in nekatere presenetila s pošiljko snega. A se niso vdali in so se znašli na svoj način. Bravo, učenci!!!

Dostopnost
Better Tag Cloud