Sproščanje ukrepov

Spoštovani straši/skrbniki in zaposleni,

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/22 z dne 19. 2. 2022 je objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok začne veljati jutri v ponedeljek, 21. 2 2022.

Za področje vzgoje in izobraževanja so poglavitne naslednje novosti:

  • na področju vzgoje in izobraževanja se opušča ugotavljanje izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT);
  • ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za učence.

Vlada je odločila, da še vedno ostajajo v veljavi nekateri ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in se z njimi zagotavlja varno učno okolje.

Ti ukrepi so:

  • higienski (umivanje rok, razkuževanje prostorov, zračenje prostorov) in se izvajajo enako kot do sedaj. Ob vstopu v vzgojno-izobraževalni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom;
  • vzdrževanje varnostne razdalje med osebami, še posebno, če se ne uporabljajo zaščitne maske.
  • uporaba zaščitne maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3, razen že od prej veljavnih izjem.

Prav tako je vlada RS na seji, 18. 2. 2022, sprejela odločitev o ukinitvi napotitev v karanteno ob visoko rizičnih kontaktih (VRK) in tudi ob prehodu meje. Ukrep velja od 19. 2. 2022 naprej.

Lep pozdrav,
F Gosak, ravnatelj

Sprememba odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Spoštovani starši/skrbniki,


v Uradnem list RS št. 13/2022 je objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.


Spremembe so naslednje:


a) Za potrditev koronavirusne okužbe je dovolj pozitiven izvid hitrega antigenskega testa (test HAG). Testiranja s testom PCR se bo treba udeležiti le, če bo tako presodil zdravnik.


b) Če je rezultat testiranja s testom HAG za samotestiranje pozitiven, se testirana oseba najpozneje v 24 urah po odvzemu brisa s testom HAG za samotestiranje udeleži testiranja s testom HAG, se umakne v samoizolacijo in upošteva navodila NIJZ.


c) Če je izvid HAG-testa negativen in je oseba brez znakov okužbe, nadaljnje ukrepanje ni potrebno.


d) Če je izvid HAG-testa negativen, oseba pa ima znake okužbe dihal, ki so 72 ur od odvzema brisa s testom HAG še vedno prisotni, se mora v roku 24 ur ponovno udeležiti testiranja s HAG-testom.


e) Natančneje so opredeljeni tipi zaščitnih mask, katerih uporaba je predpisana v odloku. Doslej je odlok določal uporabo kirurške maske ali maske tipa FFP2, po novem pa je obvezna uporaba kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3.

V prilogi vam posredujemo tudi spremenjen Protokol samotestiranja učencev, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje.


Obenem vas obveščamo, da lahko najdete pojasnila v zvezi z izolacijo oseb, pri katerih je bila potrjena okužba z novim koronavirusom na spletni povezavi:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/izolacija-in-znaki-okuzbe/


Lep pozdrav

Franc Gosak, ravnatelj

Dostopnost
Better Tag Cloud