Eko koledar

 EKO KOLEDAR

 

21. 1.  MEDNARODNI DAN OBJEMA

2. 2.    SVETOVNI DAN MOKRIŠČ

21. 3.  MEDNARODNI DAN GOZDOV

22. 3.  SVETOVNI DAN VODA

23. 3.  SVETOVNI METEOROLOŠKI DAN

7. 4.      MEDNARODNI DAN ZDRAVJA

22. 4. SVETOVNI DAN ZEMLJE

27. 4. DAN DREVES

3. 5.    SVETOVNI DAN PTIC SELIVK

15. 5.    SVETOVNI DAN PODNEBNIH        SPREMEMB

22. 5.    DAN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

24. 5.    EVROPSKI DAN PARKOV

28. 5.   SVETOVNI DAN SONCA

31. 5.    SVETOVNI DAN PROTI KAJENJU

1. 6.      DAN REKE SAVE

5. 6.     SVETOVNI DAN OKOLJA

8. 6.      SVETOVNI DAN OCEANOV

17. 6.    SVETOVNI DAN BOJA PROTI SUŠI IN ŠIRJENJU PUŠČAV

zadnja nedelja v juniju MEDNARODNI DAN BARIJ

29. 6.    DAN REKE DONAVE

11. 7.    DAN SVETOVNEGA PREBIVALSTVA

18. 8.    OGENJ V ALPAH

prvi vikend v septembru EVROPSKA NOČ NETOPIRJEV

16. 9.    MEDNARODNI DAN ZAŠČITE

16. 9.    MEDNARODNI DAN VARSTVA OZONSKE PLASTI

22. 9.    EVROPSKI DAN BREZ AVTOMOBILA

27. 9.   SVETOVNI DAN TURIZMA

prvi ponedeljek v oktobru SVETOVNI DAN HABITATOV

prvi vikend v oktobru EVROPSKI DAN OPAZOVANJA PTIC

4. 10.   SVETOVNI DAN VARSTVA ŽIVALI

15. 10. SVETOVNI DAN HOJE

24. 10. DAN OZN

31. 10. DAN VARČEVANJA

8. 11.   SVETOVNI DAN URBANIZMA

10. 12. DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC

11. 12. MEDNARODNI DAN GORA

18. 12. DAN NARAVOSLOVCEV

Dostopnost
Better Tag Cloud