Eko šola

Če se bomo naučili spoštovati

vsa živa bitja in živeti v sozvočju z Zemljo,

lahko rešimo svet pred uničenjem.

                                             ( E. Kubler-Ross )

ALI VESTE, DA SE RAZKRAJA:

–    papir eno leto,

–    nogavica eno leto,

–    pločevinka 2oo let,

–    plastična steklenica 400 let,

–    žvečilni gumi se ne razgradi nikoli.

Zavedaj se, da s tem, ko uničuješ naravo,  uničuješ samega sebe!

Že nekaj let sodelujemo v programu EKOŠOLE. Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja,

ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

Temeljna načela delovanja programa Ekošola

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Cilji programa Ekošola:

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.

Drugi cilji so:

  • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
  • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
  • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
  • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
  • razvijati pozitivne medsebojne odnose
  • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
  • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
  • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Koordinatorka: Ines Gorenšček

EKO HIMNA

Hej, ti,

ozri se po planetu,

poglej in začuti,

kakšni odpadki ležijo po svetu.

Hitimo, živimo,

se pridno učimo,

odpadke v zeleno, rumeno,

modro delimo.

Steklo, časopise,

plastenke, kartone

mečemo v primerne

barvne kesone.

Ekofrajerji smo mi,

Dostopnost
Better Tag Cloud