Erasmus +

V šolskem letu 2019/2020 se je naša šola priključila projektu Erasmus+. Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela. Projekt bo potekal v šolskih leti 2019/2020 in 2020/2021. Naša šola sodeluje v projektu z imenom “Birds have to fly!”, v katerega so vključene tudi šole še iz Latvije, Hrvaške in Španije.

Utrinki iz Latvije

Novembra 2019 sta se v okviru Erasmus+ projekta, ki se odvija na naši šoli ravnatelj Franc Gosak in vodja projekta Matevž Živec udeležila mobilnosti v Latviji. Spoznala sva partnerje v projektu, ki so zelo prijetni. Opazovala sva poučevanje učiteljev iz Latvije ter si ogledala kulturne in naravne značilnosti te baltske države. Nekaj utrinkov deliva z vami. Naslednja mobilnost projekta je načrtovana v Sloveniji .

Dostopnost
Better Tag Cloud