Prvi prizor

Petletni projekt kulturno-umetnostne vzgoje Prvi prizor – Gledališče kot prostor učenja simbolnih jezikov. V projektu želijo izobraziti učitelje in mentorje za približevanje gledališča otrokom in mladostnikom, po drugi strani pa usposobiti gledališke delavce za delo z mladimi.

Cilj projekta je skozi ustvarjanje čvrste mreže izkušenih gledaliških ustvarjalcev na področju kulturno-umetnostne vzgoje usposobiti skupino mladih ustvarjalcev, ki bodo lahko trajno sodelovali s šolami pri izvajanju oblikovanega modela. Ozavestiti želijo kompleksnost pomena umetnosti v vzgoji pri strokovnih delavcih in jih usposobiti za sodelovalno izvajanje ter vpeljati tristranski pilotski model z aktivno vključenostjo strokovnih delavcev, da bodo s svojimi učenci vešče stopali v ustvarjalni prostor.

Dostopnost
Better Tag Cloud