Obveščamo vas, da oba organizatorja letovanj ZPM in RK Maribor nameravata tudi letos organizirati in izpeljati letovanja.

Prijavnice so objavljene  na spletnih straneh organizatorjev.  Če želite uveljavljati pravico do subvencije letovanja, ki jo za ta namen daje občina Hoče-Slivnica, morate ob prijavnici poslati tudi kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku.

Prijavnica bo z vsemi potrebnimi prilogami služila kot osnovna rezervacija termina in kraja letovanja ter sredstev za subvencioniranje letovanja.

 LETOVANJE V POREČU

Vse podrobne informacije o letovanju otrok v Poreču (ZPM) najdete na spletni povezavi:

Skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljete po elektronski pošti  letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor.

LETOVANJE V PUNATU

Izpolnjeno in podpisano prijavo z vsemi ustreznimi prilogami za sofinanciranje letovanja lahko: pošljete po pošti (RKS-OZ Maribor, Ulica Pariške komune 13, 2000 Maribor) ali po  elektronski pošti: letovanje@rkmb-drustvo.si.

Informacije za letovanje v Punatu (RK Maribor) najdete na spletni povezavi: www.punat.si

Vloge za subvencionirano letovanje otrok – stalno bivališče v občini Hoče – Slivnica V RKS-OZ Maribor ob izpolnjeni in podpisani prijavi je potrebno oddati: – kopijo zadnje, veljavne odločbe CSD o otroškem dodatku. 

Za dodatne informacije lahko pokličete pedagoginjo Simono Sel, na telefon 02 603  56 84.

Pripravila:                                                       

Simona Sel

Dostopnost
Better Tag Cloud