Integrirano vodenje v šolski praksi

Namen projekta je pridobiti kazalnike tako iz prakse kot iz temeljitega pregleda virov o ključnih kompetencah o integriranem vodenju; na podlagi raziskav razviti materiale s praktičnimi navodili o razvoju ključnih kompetenc v različnih praktičnih konteksti; na podlagi raziskav pripraviti zbirnik primerov dobre prakse, podprto s praktičnimi navodili in komentarji ključnih kompetenc integriranega vodenja; razviti pripomočke za refleksijo in osredotočenje na posamezne kompetence, na katerih skupine želijo delati ter razviti učinkovito profesionalno učenje kot dokazilo kompetenc integriranega vodenja v različnih izobraževalnih kontekstih.

Dostopnost
Better Tag Cloud