INTERESNE DEJAVNOSTI za šolsko leto 2023/24

ČEBELARSKI KROŽEK (6., 7., 8., 9. razred)

Čebele so ene najpomembnejših opraševalcev v naravi in brez njihovega dela bi se mnoge rastline ne mogle razmnoževati. Z ohranjanjem kranjske čebele, čebelarji skrbijo za stabilno populacijo čebel, ki skrbijo za opraševanje rastlin in s tem omogočajo rastlinam razmnoževanje ter s tem prehrano za ljudi in živali. Čebelarstvo je zato v samem vrhu piramide kmetijskih panog, ki je v Sloveniji pustilo ogromen kulturen, zgodovinski in gospodarski pečat. Slovenija se tako uvršča v eno izmed evropskih velesil na tem področju. Pri čebelarskem krožku se učenci seznanijo z življenjem čebel in z delom čebelarja v čebelnjaku (sami izdelajo satnice, spoznajo se s čebelarsko zaščitno opremo, delo s panjem, pokušanjem in pridelavo  medu). Letno se udeležimo tudi Celjskega sejma in državnega tekmovanje iz čebelarstva.

TURISTIČNI KROŽEK (7., 8., 9. razred)

Turistični krožek je namenjen učencem, ki predvsem radi raziskujejo in potujejo. Pri krožku bomo sodelovali na turističnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava, v sklopu katerega bomo raziskovali temo, ki bo razpisana v avgustu 2023. Kar v praksi pomeni, da bomo izdelali turistično nalogo, izumili kakšen nov turistični produkt, ki bo pripeljal turiste tudi v naše kraje, ustvarili turistično stojnico in se urili v javnem nastopanju na turistični tržnici, ki bo organizirana v Mercator centru v Mariboru.

MALI MOŽGANČKI (2., 3. razred)

Pri krožku Mali možgančki bomo razvijali ustvarjalno in logično mišljenje ter se sprostili z zabavnimi gibalnimi aktivnostmi. Učenci se bodo preizkusili v miselnih igrah, kvizih, rebusih, raznih izzivih. Ustvarjali bodo svoje pesmi, pravljice in uganke. Igrali bodo različne ristance. Pomerili se bodo v najrazličnejših družabnih in strateških igrah in s tem krepili pozitivne medsebojne odnose.

ROKOMET (5., 6., 7., 8., 9. razred)

Rokomet, kot igra, se najbolj približuje naravnemu gibanju. Otrok se vsestransko razvija in pridobiva na moči, hitrosti, gibljivosti, koordinaciji in orientaciji (v omejem prostoru).

Cilji interesne dejavnosti so: biti zadovoljen, krepiti svojo samopodobo, kontrolirati in obvladovati svoja čustva, se udeležiti tekmovanj in dosegati dobre rezultate.

NOGOMET (6., 7., 8., 9. razred)

Pri interesni dejavnosti se bomo ukvarjali predvsem z nogometom, kjer bomo nadgradili vsebine rednega pouka športa in izbirnih predmetov. Pripravljali se bomo na šolska tekmovanja, na katera se bomo prijavili in zastopali šolo. V prvi polovici šolskega leta obiskujejo treninge predvsem starejši učenci, ki imajo v novembru občinska tekmovanja, v drugi polovici šolskega leta mlajši učenci, ki imajo šolska tekmovanja maja.

ODBOJKA (6., 7., 8., 9. razred)

Pri interesni dejavnosti se bomo ukvarjali predvsem z odbojko, kjer bomo nadgradili vsebine rednega pouka športa in izbirnih predmetov. Pripravljali se bomo na šolska tekmovanja, na katera se bomo prijavili in zastopali šolo. V prvi polovici šolskega leta obiskujejo treninge predvsem starejši učenci, ki imajo v novembru občinska tekmovanja, v drugi polovici šolskega leta pa igramo malo odbojko z mlajšimi učenci, ki imajo šolska tekmovanja maja. Poskusili bomo tudi odbojko na mivki.

PLESNI KROŽEK 1, 2, 3 (1., 2., 3. razred)

Plesni krožek 1,2,3 je namenjen učencem prve triade. Pri krožku se bomo naučili nekaj preprostih koreografij na znane pesmi. Pripravljali se bomo na različne nastope in sodelovali na različnih prireditvah v šoli in izven šole. Sodelovali bomo v projektu Šolski plesni festival.

ŠPORTNA SPROSTITEV (3. razred)

Pri interesni dejavnosti Športna sprostitev bomo izvajali različne športne aktivnosti, kjer se boste skozi igro sprostili, uživali v gibanju in se naučili pomembnih življenjskih veščin skozi šport. Poleg vadbe bomo raziskovali pomembnost aktivnosti za naše zdravje. Pri vsem bomo zmeraj ohranjali spoštovanje, športni duh in sodelovanje. Dejavnost je odlična priložnost, da se preizkusite v različnih športnih veščinah, kjer bomo ustvarjali nepozabne trenutke gibanja, smeha in učenja. Ne pozabite, da je šport odličen način, da se sprostite, razbremenite in počutite dobro v svojem telesu.

KOŠARKA (6., 7., 8., 9. razred)

Pri interesni dejavnosti se bomo ukvarjali predvsem s košarko, kjer bomo nadgradili vsebine rednega pouka športa in izbirnih predmetov. Pripravljali se bomo na šolska tekmovanja, na katera se bomo prijavili in zastopali šolo.

SKOZI IGRO SE UČIMO (1. razred)

Igra je za otroka izjemnega pomena. Igra otroka pritegne, zato je bolj zbran in se preko igre lažje uči. Pri interesni dejavnosti SKOZI IGRO SE UČIMO bodo učenci preko didaktičnih, družabnih, socialnih, gibalnih ter interaktivnih iger pridobivali nova izkustva ter utrjevali vsebine, obravnavane pri pouku, kot so razvijanje pincetnega prijema, finomotorike, grafomotorike, številskih predstav … Navajali se bodo na natančno poslušanje navodil in upoštevanje pravil.

UČENJE V NARAVI (1. razred)

Interesna dejavnost UČENJE V NARAVI obsega različne aktivnosti, ki ponujajo učencem spoznavanje različnih vsebin v zunanjem okolju. Z učenci in učenkami se bomo odpravili v šolski park, na šolski vrt in v šolski sadovnjak (Leškova učilnica). To okolje nam nudi veliko možnosti za raziskovanje in učenje. Spoznavali bomo drevesa in plodove, opazovali in tipali bomo lubje, iskali različne oblike listov in z njimi oblikovali mandale, izdelovali škratke, si izmišljevali zgodbe, s povečevalnimi stekli opazovali živali in izvajali različne poskuse, spoznavali vrtnine in sadna drevesa. Ena glavnih prednosti uporabe zunanjega okolja je, da otrokom zagotavlja prostor in prosto gibanje.

PRAVLJIČNI KROŽEK Z LUTKAMI (1. razred)

Pri  urah krožka bomo brali krajše zgodbe, pravljice  in jih nato igrali z lutkami. Učenci se bodo učili, kako, se z lutko igra. Podoživljali bodo zgodbo in se skozi lutke vživljali v vlogo. Ustvarjali bodo svojo lastno zgodbo in jo zaigrali z lutkami.

UČILNICA V NARAVI (4., 5., 6., 7., 8., 9. razred)

Učilnica v naravi kot prostor raziskovanja, preizkušanja, pridobivanje znanja neposredno iz izkušenj. Razvijanje pozitivnega odnosa do narave in lokalno pridelane hrane. Pri krožku ne bomo sedeli v učilnici, ampak urejali različne kotičke učilnice v naravi. Zaradi odvisnosti od vremena bo krožek večino ur imel v jesenskih in spomladanskih mesecih.

DEBATNI KROŽEK (6., 7., 8., 9. razred)

Si radoveden/na? Bi se rad/rada aktivno učila? Bi se res rad/rada pripravil na nadaljevanje šolanja? Bi rad/rada nastopal/a bolj odločno in samozavestno? Se rad/rada družiš z zanimivimi vrstniki iz Slovenije in tujine? Bi rad/rada svoje znanje predstavil/a javno in se soočila z odmevom? Se rad/rada zabavaš? Hočeš več? Če si vsaj na dve zgornji vprašanji odgovoril/a z DA, je prava stvar izbira debatnega krožka.

LOGIKA (6., 7., 8., 9. razred)

Učenci bodo na interesni dejavnosti razvili oz. okrepili sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja. Uporabljali bodo logiko pri matematiki, učenju jezikov, naravoslovju, tehniki in v vsakdanjem življenju. Pripravljali se bomo na tekmovanja (Tekmovanje iz znanja logike – september 2023, Logična pošast – maj 2024) in ob tem reševali različne naloge s področja izjavne logike, lingvistike …

PLESNI KROŽEK 4, 5, 6 (4., 5., 6. razred)

Radi plešemo, se učimo novih koreografij v večih plesnih zvrsteh in to pokažemo na različnih prireditvah. Prav tako sodelujemo v projektu Šolski plesni festival, kjer tekmujemo v hip-hopu, popu in latinu, ter se udeležimo področnega plesnega tekmovanja. Vse te izkušnje nas bogatijo in če želiš zaplesati z nami tudi ti, se nam pridruži! Veseli bomo tvoje prijave!

LEPOPIS (4. razred)

Kdo še danes želi pisat in pisat in pisat, če imamo za to računalnike?! MI!!! Pri lepopisu se naučimo različnih posebnih pisav, kot so grafitna, okrasna in balončkasta pisava, hkrati pa sodelujemo v projektu Teden pisanja z roko. Naši izdelki so zelo zanimivi. Na koncu šolskega leta vsak učenec odnese domov svojo lepopisno knjigico, v kateri so zbrani vsi njegovi izdelki. In vse pisave so zelo uporabne, saj polepšajo naslove v zvezkih ali na plakatih.

VRTILJAK IGER (1. razred)

Igra je ena izmed najosnovnejših oblik izobraževanja in sprostitve, hkrati pa nam lahko služi kot uvod v resnejše in uigrano delo, vpliva na otrokovo telesno rast, razvoj njegove inteligence, pridobivanje izkušenj in znanja, na čustveno življenje in njegov razvoj v družbeno bitje. Kadar se otrok igra, vadi, si krepi mišice in živčevje, pridobiva različne spretnosti, spoznava svoje zmožnosti, fizično okolje in pravila, ki vladajo v njem. Na podlagi pridobljenih izkušenj ustvarja pojme, se uči mišljenja in poskuša reševati probleme, s katerimi se srečuje. Igra otroku omogoča, da spoznava vrstnike, se uči soočanja z drugimi ljudmi, si pridobi strpnost, tovarištvo, obzirnost in občutek za sodelovanje.

Učenci bodo preko različnih iger pridobivali nova izkustva. Igre bodo razdeljene na 3 sklope: socialne, družabne in gibalne. Posamezna ura bo namenjena določenemu sklopu.

PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA (6., 7., 8., 9. razred)

“Če ne bomo brali, nas bo pobralo.” (T. Pavček, 2010)  Bralna značka je vsesplošno slovensko kulturno gibanje, ki spodbuja mladino k branju in s tem dviga njihovo bralno kulturo. Z branjem si učenci bogatijo besedni zaklad, spoznavajo različne svetove, se podajajo v brezmejna prostranstva zgodb in književnih junakov. Branje je nezamenljiv užitek, je nepotvorjeno veselje in čudežno potovanje za vse življenje.

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK (6., 7., 8., 9. razred)

Knjižnica in njeno delovanje že od nekdaj privlačita mnoge učence. Nekatere privabljajo zgolj knjige in njihovo prebiranje, drugi si želijo umirjenega kotička, tretji druženja z vrstniki; so pa tudi učenci, ki jih zanima urejenost in delovanje same knjižnice. Prav tem učencem je namenjen knjižničarski krožek. Učenci lahko pomagajo pri svetovanju in izposoji knjižničnega gradiva, razdeljujejo periodični tisk, urejajo knjižne police oz. celotno knjižnico in po potrebi pomagajo pri ostalih dogodkih, ki se dogajajo v knjižnici. V prihodnjem šolskem letu načrtujemo povezovanje z bližnjim domom starejših občanov.

UČIM SE POGUMA IN NASTOPAM (6., 7., 8., 9. razred)

Kadar smo postavljeni pred neprijetno situacijo, nas velikokrat zagrabi trema. Biološko gledano je takšno počutje dobro, saj je temelj preživetja. Danes sicer preživetje ni odvisno od našega uspešnega javnega nastopa v šoli, verjamem pa, da boste odebelili svojo kožo in nabrali izkušnje, zaradi katerih boste v bodoče ob javnih nastopih mirnejši in boljši. Trema oziroma strah se pojavi predvsem zato, ker se pred občinstvom bojimo pokazati, da smo zmotljivi in da ne obvladamo vsega. Zmerna trema nas spodbudi, da se na nastop dobro pripravimo in pokažemo vse, kar znamo. Hujšo tremo bomo premagovali in jo obdelali skupaj. V času interesne dejavnost, bomo s pomočjo tehnik sproščanja, dihalnih vaj in improviziranja, skupaj oblikovali učenčev javni nastop. Srečanja bodo potekala v majhni skupini (6 do 8 učencev) ki nudi dovolj intimno in varno okolje za učenje javnega nastopanja. Interesna dejavnost je  namenjena učencem 6., 7. in 8. razreda.

MLADI NARAVOSLOVCI – KRESNIČKA (4., 5. razred)

Mladi naravoslovci je interesna dejavnost za otroke, katere zanima narava in različna dogajanja v naravi. Pri urah se bomo ukvarjali z različnimi pojavi v naravi in jih s pomočjo izvajanja različnih poskusov skušali razumeti. Vključili se bomo v naravoslovno tekmovanje Kresnička ter se zanj tudi pripravljali z izvajanjem poskusov, kateri so predpisani za to tekmovanje.

PLANINSKI KROŽEK (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. razred)

Pohodništvo je šport, ki združuje telesno aktivnost in preživljanje prostega časa v naravi. Njegove prednosti so obogatitev življenja z nepozabnimi doživetji, ki nam jih ponujajo pohodi. S pohodi  si krepimo zdravje, se družimo s prijatelji in sošolci, spoznavamo in usvajamo znanja s področja planinstva. Slovenija je pravi raj za pohodništvo in planinske izlete v naravi, saj ponuja raznovrstne možnosti, od tistih najbolj obleganih poti pa do skrivnih in le redko obiskanih kotičkov neokrnjene narave. V okviru planinskega krožka bomo izvedli vsaj štiri planinske izlete pod okriljem planinskega društva SKALCA.

VESELA ŠOLA (4., 5., 6. razred)

Interesna dejavnost je namenjena pripravi na tekmovanje Vesela šola. Priporočam jo vsem radovednim in vedoželjnim učencem. Na hudomušen in igriv način bomo obravnavali raznovrstne vsebine iz revije Pil, ki so vezane na aktualne teme današnjega časa. Znanje bomo širili tudi s pomočjo spletnih učnih poti.

LJUDSKI PLESI IN IGRE (1., 2. razred)

Pri interesni dejavnosti se bodo učenci seznanili z našo kulturno dediščino, spoznavali narodne noše in običaje. Naučili se bodo enostavnejše ljudske plese, nekaj starih otroških (pastirskih) iger in otroških narodnih pesmic. Pri interesni dejavnosti se bomo naučili sklop iger in plesov, ki jih bomo povezali v program za nastopanje ob različnih priložnostih.

FILOZOFSKI SPREHODI (2., 3., 4., 5. razred)

Med sprehodi v okolici šole, v knjižnih zgodbah bomo odkrivali in spoznavali življenje – ljudi, živali, rastlin, kamnov, vil in škratov. Iskali bomo vprašanja in odgovore o lepoti, dobrem, sreči … Kaj nas povezuje, v čem se razlikujemo, kaj in kako občutimo? Natančno bomo opazovali dogajanje okoli nas in v nas samih. Skrbno bomo poslušali ideje drugih. Krepili bomo radovednost. Razvijali bomo domišljijo. In se urili v sprejemanju pisanih zamisli!

DRAMSKI KROŽEK (2., 3., 4., 5. razred)

Delo pri krožku poteka v sproščenem vzdušju z uporabo igre vlog, reševanja problemov ter metodo iger in simulacije, kjer učenci zaigrajo namišljeno situacijo, kakor da bi bila resnična. Veliko je improvizacije ter poudarka na nebesedni komunikaciji oz. nebesednem izražanju. Na vajah krepimo samozavest, sodelovanje, poudarjamo močna področja, igramo na instrumente in pripravljamo dramske igre za šolske proslave.

MOŽGANE NA PAŠO (6. razred)

V okviru interesne dejavnosti bomo z učenci spoznavali različne tehnike sproščanja (čuječnost, meditacija, dihalne vaje, joga, itd.). Skozi različne vaje in tehnike se bomo učili, kako se spoprijeti tudi z najtežjimi čustvi, mislimi in skrbmi (kot so strah, jeza, žalost), kako bolje spoznati sebe, kako graditi na zdravi in pozitivni samopodobi in kako biti pozitivno naravnan do sebe in drugih.

RECITATORSKI KROŽEK (4., 5., 6., 7., 8., 9. razred)

Recitacija oz. deklamacija učencem privzgaja samozavest na področju javnega nastopanja. Učenci sodelujejo tudi na prireditvah zunaj šole, prav tako se pripravljajo na deklamatorsko tekmovanje  Župančičeva frulica, kjer se urijo v lepi slovenski besedi. 

GIBALNE URICE (4., 5., 6., 7., 8., 9. razred)

Gibalne urice bodo namenjene sprostitvenim gibalnim igram. Uvodni del bo namenjen ogrevanju (tekalne, štafetne igre …). Nadaljevali bomo z različnimi ekipnimi športnimi igrami (med dvema ognjema, odbojka) oziroma gibanje ob poligonu.

RAZUMEM (SE) (7., 8. razred)

Razumem (se) je dejavnost, pri kateri se bomo posvetili razumevanju sebe in drugih. Pogovarjali se bomo o temah, ki so pomembne še zlasti v obdobju odraščanja. Spoznavali bomo, kako v konkretnih situacijah razmišljamo, kako se odzivamo, zakaj je temu tako in kako bi lahko ravnali drugače. Spregovorili bomo o samospoštovanju, kako se postaviti zase, sprejemanju samega sebe, sodelovanju z drugimi in sprejemanju drugih.

MOJA POT DO SANJSKEGA POKLICA (4., 5. razred)

Moja pot do sanjskega  poklica je dejavnost, ki je namenjena  poklicnemu usmerjanju. Spoznal boš samega sebe, značilnosti zaradi katerih si edinstven. Ugotovil boš, kaj ti v življenju veliko pomeni. Predstavil boš, kaj te veseli in kakšna je tvoja sanjska poklicna prihodnost. Razkril boš svoje največje prednosti in poklicne interese.

ŠAHOVSKI KROŽEK (2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. razred)

Si želiš igrati šah in se ob tem tudi kaj naučiti o igri? Pri interesni dejavnosti bomo spoznali osnovna šahovska načela in jih tudi uporabili med partijo šaha. Krepili bomo poznavanje pravil, izrazov ter urili šahovski način razmišljanja. Igrali bomo šah v različnih formatih in se pripravljali na tekmovanja.

PLEZANJE (5., 6., 7., 8., 9. razred)

Pri interesni dejavnosti bomo spoznali plezanje kot šport in obliko gibanja. Plezali bomo po šolski balvanski plezalni steni, igrali različne plezalne igre in spoznali različne oprimke ter kako jih držimo. Učili se bomo plezalne tehnike in kako na najboljši način premagovati vertikalo.

ČEBELARSKI KROŽEK – mlajši (3., 4., 5. razred)

Čebelarski krožek je namenjen učencem, ki jih zanima skrivnostni svet čebel. Pri urah odkrivamo, kje živijo čebele, ali čebele spijo, kdo so člani čebelje družine, kako se zaščitimo pred čebeljim pikom, kako čebele vidijo, kako se čebele sporazumevajo, zakaj so čebele tako pomembne za nas in kdo je Anton Janša. Z učenci obiščemo šolski čebelnjak, si ogledujemo satnice in okušamo različne sorte medu. Spoznavamo medonosne rastline in izdelujemo različne izdelke iz čebeljih proizvodov.

TABORNIKI (2., 3. razred)

Taborništvo je način življenja. Otroci, ki hodimo v šolo in smo mlajši od 11 let spadamo v skupino Medvedkov in čebelic. V tem obdobju je taborništvo predvsem igra. S prijatelji in z vodnico Vojko varno raziskujemo svet in se zabavamo. Osvajamo pa že prve taborniške veščine – Poznavalec vozlov, Poznavalec ognjev, Rešilko 1 in 2, preko katerih se naučimo zavezati različne vozle ob različnih priložnostih, ustreznega ravnanja z ognjem, osnov prve pomoči in drugih spretnosti in znanj. Priredimo si lov na zaklad, znamo se premikati po dogovorjenih znakih, pojemo taborniške pesmi … Tedensko se družimo v majhni skupini, to so vodova srečanja, in se poleg taborniških znanj učimo tudi o sebi, naravi in drugih, ki z nami sobivajo na našem planetu. Skupaj gremo na izlet, taborjenje, lahko pa tudi na tekmovanje. Najpomembnejše vrednote taborništva so prostovoljstvo, sodelovanje, spoštovanje do narave in soljudi ter prijateljstvo. Z-D-R-A-V-O. ZDRAVO! ZDRAVO! ZDRAVO! ČIKARASA. ČIKARASA. ČAO! ČAO! ČAO! BUMBARASA. BUMBARASA. BAO! BAO! BAO! ČIKARASA. BUMBARASA. ČIS! BUS! BAS!  C-M-O-K. CMOK! CMOK! CMOK!

Dostopnost
Better Tag Cloud