Interni akti

docxHIŠNI_RED-sept-2015.docx95.5 KB

Na podlagi 24. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Franca Lešnika – Vuka Slivnica pri Mariboru (MUV št. 13, z dne 06. 06. 2008) in v skladu z 31.a členom ZoOŠ (UPB3, Ur.l.  81/06 in 102/07) ter po predhodno opravljeni obravnavi na seji sveta staršev, dne 09. 04. 2015, ter na sestanku učiteljskega zbora, dne 09. 04. 2015, je ravnatelj šole dne 09. 04. 2015 sprejel Hišni red OŠ FLV Slivnica.

Dostopnost
Better Tag Cloud