Dvaindvajsetega aprila je svetovni dan Zemlje. Ta dan nas opominja na sveži zrak, neoporečno vodo, raznovrstno hrano, čudovite živali in rastline ter prostor za bivanje, ki nam ga Zemlja daje že skozi celotno človeško evolucijo. In je dan, ko se moramo vprašati, kaj se z Zemljo dogaja. Učenci naše šole, so se s to tematiko ukvarjali 23. aprila, ko je na šoli potekal Eko dan.

Eko dan smo začeli z razmišljanje in pogovorom o naslednjih dejstvih:

  • Da se Zemlja ne povečuje.
  • Da se število prebivalstva vedno bolj povečuje.
  • Da se zaradi tega povečujejo potrebe po proizvodnji hrane, poraba surovin in energije.
  • Da to vodi v velike posege v naravno okolje.

Vprašali smo se kako pa bi lahko zaščitili naravno okolje in ustavili večanje proizvodnje hrane, porabe surovin in energije. Dobro rešitev smo našli v tem, da je potrebno bistveno povečati izkoristek pridelane hrane in drugih proizvodov.

Sklenili smo, da bomo pri tem dejavni tudi vsak izmed nas. Kako?

  • HRANO POJEMO DO KONCA.
  • NE KUPUJMO STVARI, ČE JIH RES NE POTREBUJEMO.
  • NE ZAVRZIMO STVARI, ČE JIH LAHKO ŠE KAKO UPORABIMO.
  • ODPADKE ODVRŽEMOV LOČENE ZABOJNIKE.

Da ni ostalo samo pri besedah, smo se lotili dela v različnih delavnicah. Pri delavnic »Moderni reciklatorji« so učenci iz odpadne embalaže izdelovali kose oblačil in nakita. Pri delavnici »Ogrožene vrste organizmov« so učenci na plakatih predstavili ogroženo vrsto in kaj lahko storimo, da jo zaščitimo. Pri delavnici »Dober tek« so razmišljali o količinah zavržene hrane in se preizkusili v peki palačink. Pri delavnici »Spoštujem hrano« so učenci izdelovali plakate, ki v jedilnici opominjajo, da je potrebno hrano pojesti do konca. Pri delavnici »Eko Picasso« so učenci slikali na platneno vrečko v opomin, da je potrebno uporabo plastičnih vrečk opustiti. Pri delavnici »Zmaji« so si izdelali zanimive zmaje za spuščanje v vetru.

Sledila je čistilna akcija, pri kateri so učenci urejali učilnico v naravi in okolico šole.

Zaključujemo z željo, da bi nas takšna »Eko« miselnost spremljala in usmerjala naša dejanja čisto vsak dan.

Avtorici,

Tanja Donko, Ines Gorenšček

Dostopnost
Better Tag Cloud