Dne 28. 5. 2021 smo učencem 7. in 8. razreda pripravili delavnice povezane s poklicnim usmerjanje, ki ga je izvedla Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnost PRIZMA.

Vsebinski poudarki delavnice: 

  •  razumevanje pomena načrtovanja nadaljnje kariere
  •  ugotavljanje svojih kompetenc:  osebnostnih lastnosti, sposobnosti, spretnosti, interesov, želja, vrednot in stališč, ipd.
  •  raziskovanje zanimivih in primernih poklicev

Poleg poznavanja poklicev, je potrebno tudi poznati šole in izobraževalne programe, ki jih le te izvajajo/ oz. programi ki obstajajo in nas lahko privedejo do poklicev. Predvsem pa je nujno poznati sebe. 

VOZNI RED DELAVNIC

  • POKLICNI KVIZ Z WALT DISNEYEM
  • SOCIALNE IGRE S SPOZNAVANJEM SEBE
  • POKLICNI MILIJONAR – RAZISKOVANJE ZANIMIVIH IN PRIMERNIH POKLICEV 
  • KAKO POSTANEM VAJENEC?
  • KAJ SI ŽELIM V ŽIVLJENJU?
Dostopnost
Better Tag Cloud