Korenjak

Namen projekta je lažji prehod iz vrtca v šolo za vrtčevske otroke, ki obiskujejo naš vrtec. Cilji projekta so sodelovanje med vrtcem in šolo, vzpostavitev stika z bodočimi učenci, posredovanje informacij staršem o delovanju šole, organizacija skupnih dejavnosti, uric druženja.

Koordinatorka: Mateja Biluš

Dostopnost
Better Tag Cloud