LIKOVNI KROŽEK
Tudi v šol. letu 2019/2020 bomo na  šoli izvajali interesno dejavnost likovni krožek. Namenjen je učencem prve triade in bo potekal ob četrtkih od 13.40 do 14.25.
Krožek spodbuja otrokovo ustvarjalnost, ga navaja k opazovanju, razmišljanju in lastnemu izražanju.
Učencem bodo na zanimiv način približane raznolike možnosti likovnega ustvarjanja, ki jih bodo postopoma popeljale v čudoviti svet umetnosti.
Učenci, zakorakajte v pester svet barv in oblik.
Mentorica: Sarita Zupanc

Dostopnost
Better Tag Cloud