Ob koncu prejšnjega šolskega leta, so učenci takratnega 6. b razreda, svoji razredničarki (meni) poklonili prelep spomin, knjigo z naslovom Najlepši kraji na svetu. V njej je prikazanih 100 najbolj navdihujočih krajev na Zemlji. Brez dvoma, naš planet je zares čudovit. Pa ga ljudje dovolj spoštujemo in varujemo? Če se le malo ozremo naokoli, kaže, da ne. Kot družba smo preprosto vpeti v neke sisteme delovanja, s katerimi pa v prenekaterem pogledu slabo vplivamo na naš planet. In pot, ki bi nas vodila, ven iz tega, ni niti slučajno enostavna.

O idejah, kako zmanjšati naš vpliva na okolje, kako poskrbeti za naše zdravje in dobro počutje in podobno, so razmišljali nekateri učenci naše šole. K temu so bili spodbujeni s posebnim izzivom (organiziranega s strani Mednarodna matematična unija in društvo DMFA), izdelati plakata pod geslom »Matematika za boljši svet«. Namesto besed so za izražanje ideje uporabili slike, v kombinaciji s številkami, formulami, geometrijskimi oblikami in drugimi matematičnimi elementi. 

Predstavitev plakatov na temo »Matematika za boljši svet«

Zalin plakat predstavlja mrežo Rubikove kocke, na kateri je predstavljena dnevna potreba za zdravje potrebnih raznovrstnih živil. 

» RUBIKOVA KOCKA ZDRAVE PREHRANE

Poznamo šest prehrambenih skupin, kolikor je tudi ploskev v kocki. V vsakem kvadratu je predstavljena ena skupina živil ter prikaz enot, koliko teh enot naj bi človek dnevno zaužil. Vsaka od šestih kvadratnih ploskev Rubikove kocke je pobarvana z eno od šestih barv.

Ko je kocka razrešena, ima vsaka stran Rubikove kocke svojo barvo. Vrtenje vsake ploskve dovoljuje, da se manjše kocke razporedijo na več različnih načinov. Enako je pri prehrani. Če želimo ostati zdravi, moramo dnevno pojesti prave količine raznovrstnih živil in popiti dovolj vode, kako pa jo bomo kombinirali na jedilniku, pa si lahko po svoje zamislimo. »

Zala Kukovec, 7. b

Ob pogledu na Lukov plakat najprej pomislimo na zrak, ki ga dihamo, potem pa močno zavzdihnemo. Zavzdihnemo zato, ker iz plakata lahko razberemo, da se je na našem planetu v zadnjih stotih letih količina ogljikovega dioksida v atmosferi povečala iz 300 na 400 enot (ppm). Eni ključnih razlogov za to, so na plakatu prikazani elementi množice R, ki pa jih ljudje žal spreminjamo.

V Amazonskem deževnem gozdu živi približno 400 domorodnih plemen, številne rastlinske in živalske vrste, ki jih ne najdemo nikjer drugje nasvetu. Ta gozd je tudi zelo pomemben za globalno podnebje, saj uravnava deževne padavine po vsem svetu. Ne glede na vse, vsako leto uničijo 1,4 milijona hektarjev te pokrajine za živinorejo in plantaže.

Luka Kokol, 9. b

Luna nas s plakatom opominja, da se ljudje malomarno obnašamo do okolja in egocentrično nasproti drugih živih bitij na Zemlji.

Določene elemente na plakatu je ponazorila z geometrijskimi liki in telesi: oblaki (polkrogi), cesta (del kolobarja), sončni žarki (enakokraki trikotniki), stroj  za recikliranje (kvader), klicaj (večkotniki).

Luna Vogrin, 9. b

Gaja je s prikazom na plakatu združila reševanje enačb in »reševanje« našega planeta.

Na plakatu so prikazane enačbe, katerih nekatera števila so »prekrita« z določeno vrsto odpadkov. Ta prekrita polja predstavljajo neznanke v enačbah. Enačbe so razporejene tako, da če poiščemo rešitev prve enačbe, jo vstavimo v naslednjo in lahko izračunamo  drugo rešitev. Če postopek nadaljujemo, pridemo do vseh rešitev.

Enako je pri našem planetu. Tudi naš planet je ponekod žal pokrit z odpadki. Vseh odpadkov se naenkrat ne moremo rešiti. Lahko pa ga rešujemo korak za korakom.

Gaja Semprimožnik, 9. b

Če želimo poskrbeti za naše zdravje in dobro počutje, si lahko pripravimo zdrav in okusen sadni napitek. Recept za ta napitek, je na plakatu prikazala Eva. Sestavine za en kozarec napitka in postopek priprave je prikazala s prvim izrazom in tortnim diagramom. Z drugim izrazom pa je prikazala, da se ob pripravi sestavin za ta napitek, lahko naučimo tudi seštevanja podobnih členov v izrazu – torej, tako, kot lahko združimo v produkt samo isto vrsto sadja, tako tudi v matematičnem izrazu združujemo samo člene z enako spremenljivko.

Eva Furh, 8.a

Ljudje smo radovedna bitja in zelo radi raziskujemo kaj novega in neznanega, med drugim tudi morska dna. Za raziskovanje so zanimiva zaradi živali in rastlin ter pa zaradi raziskovanja ostankov potopljenih ladij in iskanje morebitnih zakladov. Vendar  pa raziskovalci le redko kdaj naletijo na pravi zaklad, zelo pogosto, pa naletijo na na morsko dno potopljene odpadke.

Adriana in Hana sta na plakati prikazali onesnaženje morij z plastiko in opozorili na potrebo po recikliranju odpadkov.

Adriana Kaloh, Hana Jovanović, 7. b

Učenci so s svojimi idejami na marsikaj opozorili. In to je že en korak po pravi poti. Mislim, da nas vsak dan čaka boljši jutri in boljši svet.

Tanja Donko

Dostopnost
Better Tag Cloud