Spoštovani starši/skrbiki,

v sodelovanju z Občino Hoče – Slivnica in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport bomo v primeru nadaljevanja pouka na daljavo še v prihodnjem tednu, poleg zagotavljanja brezplačnih toplih obrokov za učence že v tem tednu (po posebnih kriterijih, ki smo jih objavili prejšnji teden), s ponedeljkom, 16. 11. 2020, še zagotovili topli obrok vsem učencem naše šole, ki bi to želeli, in sicer v obliki osebnega prevzema obrokov učencev ali staršev (pri stranskih vratih kuhinje – pri požarnih stopnicah, med 13.00 in 14.00 uro).

Ker bodo zaradi upoštevanja vseh higienskih standardov topli obroki pakirani v nepovratni embalaži, je k običajni ceni šolskega kosila dodan še strošek embalaže – 0,30 € na obrok.

  • Cena obroka za učence 1.–5. razreda: 1,55 € + 0,30 € (embalaža)
  • Cena obroka za učence 6.–9. razreda: 1,83 € + 0,30 € (embalaža)

Polna cena kosila za učence 1.–5. razreda je 3,15 €, za učence 6.–9. razreda pa 3,65 €, vendar razliko od cene, ki jo plačate starši, sofinancira Občina Hoče – Slivnica.

Za vse učence, ki imajo subvencionirano kosilo, bo stroške obroka v celoti še naprej krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; vsi ostali boste obroke poravnali po ustaljenem načinu (po prejemu položnice).

Učenci ali starši, ki boste prišli po kosilo, morate biti zdravi in obvezno nositi zaščitno masko. Pri prevzemu bomo upoštevali vsa priporočila NIJZ. Prosimo, da ob prevzemu upoštevate protokol, ki bo vzpostavljen.


Starši naročite šolsko kosilo s klicem na telefonsko številko 02 603 56 84 oziroma 051 310 831 ali pišete na elektronski naslov simona.sel@osflv.si do četrtka, 12. 11. 2020,  do 10. ure.

V primeru, da prijavljenega obroka ne bi mogli prevzeti, vas prosimo, da obroke redno odjavljate (po že ustaljenih rokih in poteh preko obrazca na šolski spletni strani ali na elektronski naslov kuhinja@osflv.si ali na telefonsko številko 02 603 56 84). V nasprotnem primeru bomo morali neprevzete obroke zaračunati.

Franc Gosak, ravnatelj

Dostopnost
Better Tag Cloud