Neobvezni izbirni

Pouk neobveznih izbirnih predmetov izvajamo za učence 4. in 5. razredov . Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmet – drugi tuji jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro tedensko. Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole in znanje se pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.

Po predhodno zbranih prijavah bomo v letošnjem šolskem letu izvajali naslednja neobvezna izbirna predmeta:

PREDMET UČITELJ
NEMŠČINA Katarina Žebavec
ŠPORT Bojan Krempl

Kot novost v letošnjem šolskem letu je neobvezen izbirni predmet tuj jezik  v 1. razredu. Angleščina se izvaja dve uri tedensko. Tudi ta predmet se ocenjuje opisno, kot vsi ostali predmeti v  1. razredu.

 

PREDMET UČITELJ
ANGLEŠČINA Anja Sorko
Dostopnost
Better Tag Cloud