Pri uri pouka angleškega jezika so devetošolci še pred prazničnimi počitnicami spoznali študentko s Kitajske, ki je že tri mesece v Sloveniji na študijski izmenjavi preko programa Erasmus+. Lebing (ang. Ice), bodoča profesorica angleškega jezika, nam je na kratkopredstavila svojo domovino, kulturne navade in nas naučila nekaj kitajskih besed (dober dan, na svidenje, hvala, rad te imam), pri čemer se nam je lomil jezik zagotovo bolj, kot se njej pri usvajanju slovenščine.


Z obiskom smo si ne samo popestrili pouk, ampak predvsem pridobili različno osebno in strokovno znanje. Sodelovanje s študentko nam je omogočilo praktično izkušnjo, za katero smo hvaležni in osebno bogatejši.


Xiè xiè, Lebing, so se ji zahvalili učenci, ko so zapuščali učilnico.

Mojca Kline

Dostopnost
Better Tag Cloud