Spoštovani starši/skrbniki,

pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov nas je pozvala, da tudi v času, ko potekajo aktivnosti vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, učitelje, učence in njihove starše, ozavestimo o varstvu osebnih podatkov.

Na nekaterih šolah se je zgodilo, da so določeni starši in/ali učenci, iz kakršnegakoli razloga, snemali izvajanje pouka na daljavo, starši oz. zakoniti zastopniki pa tudi roditeljski sestanek, posnetek pa je nemalokrat pristal na spletnih straneh. Opozorilo pooblaščene osebe za varstvo podatkov je tako na mestu, da snemanje učitelja pri podajanju učne snovi ali izvedbe roditeljskega sestanka, predstavlja njegovo delovno okolje. Snemanje učitelja v njegovem delovnem okolju, brez njegove vednosti in soglasja, ne glede na razlog, ni dopustno in je (za zakonito obdelavo osebnega podatka) potrebna vnaprejšnja privolitev udeleženih posameznikov.

Kot opomnik bi še dodali, da kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje ali kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, je opredeljeno tudi kot kaznivo dejanje neupravičenega slikovnega snemanja, ki se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta (pregon se začne na predlog). Pravica do zasebnosti je varovana ne glede na to, ali je dejanje kvalificirano kot kaznivo dejanje ali ne.

Napredek tehnike in posledično dejstvo, da so tehnične naprave, ki omogočajo zvočno snemanje dostopne komurkoli, ne sme postati izgovor za posege v zasebnost in varstvo osebnih podatkov posameznikov, zatorej snemanje izvajanja pouka na daljavo in/ali roditeljskih sestankov in morebiti nato še objava teh posnetkov, iz kakršnihkoli razlogov, ni dopustna in ni dovoljena.

Celotno obvestilo pooblaščene osebe za varstvo podatkov zavodom pripenjamo v priponki.

Z zgoraj opisanim nimamo nobenih negativnih izkušenj; iskreno si želimo, da tako tudi ostane.

Predvsem pa si vsi želimo, da bo pouk na daljavo čimprej le spomin.

Franc Gosak, ravnatelj

Dostopnost
Better Tag Cloud