Spoštovani starši/skrbniki bodočih prvošolcev,

obveščamo vas, da bo vpis v 1. razred OŠ Franca Lešnika – Vuka Slivnica pri Mariboru za šolsko leto 2023/2024 potekal v prostorih šolske svetovalne službe v I. nad., in sicer:

  • v sredo, 22. 2. 2023, od 8.00 do 12.00 in od 16.00 do 18.00,
  • v četrtek, 23. 2. 2023, od 8.00 do 12.00 in od 16.00 do 18.00,
  • v petek, 24. 2. 2023, od 8.00 do 12.00.

V OŠ Franca  Lešnika – Vuka Slivnica pri Mariboru bomo vpisovali otroke iz naselij Čreta, Hotinja vas, Orehova vas, Radizel, Slivnica pri Mariboru.

Starši/skrbniki morate v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let (letniki 2017) in starejše.

Starši/skrbniki lahko vpišete svojega otroka le na eno šolo, praviloma v osnovno šolo v šolskem okolišu v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko vpišete otroka v primeru, če šola drugega šolskega okoliša s tem soglaša.

Če imate namen otroka vpisati na šolo izven kraja bivanja ali če načrtujete preselitev, vas prosimo, da o svoji nameri obvestite obe šoli.

Lepo vas pozdravljamo.

Ravnatelj: Franc Gosak

Pedagoginja: Simona Sel                                                  

Psihologinja: Janja Srebrnič

Dostopnost
Better Tag Cloud