Spoštovani starši,

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št 124/20 in 135/20) ureja tudi nošenje mask. Ta odlok je bil spremenjen oziroma dopolnjen 16. 10. 2020 (Uradni list RS, št. 143/20) in določa, da je obvezno nošenje zaščitne maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih v vseh statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev, od sobote tudi v naši statistični regiji.

Izjeme od obveznosti nošenja maske na odprtih javnih krajih opredeljuje spremenjen prvi odstavek 3. člena, ki med drugim določa, da se ta odlok ne uporablja za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, učence v osnovni šoli izključno, ko so v matičnem oddelku in učitelji do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z učenci.

Iz navedenega izhaja, da vsi učenci uporabljajo masko, ko niso v matičnem oddelku, torej povsod, kjer lahko prihaja do srečevanj z učenci iz drugih razredov.

Naprošamo vas, da vsi spoštujete ukrep in otroku priložite zaščitno masko. Potrudimo se skupaj, da ostanejo šole (vsaj za učence od 1. do 5. razreda) odprte.

Franc Gosak, ravnatelj

Dostopnost
Better Tag Cloud