Spoštovani starši,

zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah.

Na naši šoli bomo izvedli izobraževanje na daljavo. Razredniki bodo najkasneje do ponedeljka dopoldan z vsemi starši vzpostavili kontakt in določili način redne komunikacije. Pri delu na daljavo bodo učitelji vključevali različne oblike vzgojno-izobraževalnega dela z uporabo:

  • učbenikov, delovnih zvezkov, učnih listov in drugih učnih gradiv;
  • digitalnih didaktičnih pripomočkov: e-učbeniki, e-gradiva, portali z video vsebinami, mobilne aplikacije, spletne učilnice in druge e-skupnosti (socialna omrežja, video konference itd.).

Prosimo, da se z otroki posebej pogovorite o varni rabi interneta ter da jih pri rednem šolskem delu kar se da motivirate.

Z natančnimi navodili o teku izobraževanja na daljavo vas bomo še obvestili, prav tako bomo sproti objavljali aktualne novice s strani ministrstev in lokalne skupnosti. Prosim, spremljajte šolsko spletno stran.

Hkrati vas prosim za strpnost in razumevanje; z izrednimi razmerami se vsi srečujemo prvič, upamo, da čimprej minejo in se ne ponovijo. K temu pa lahko z odgovornim ravnanjem prispevamo prav vsi.

Želim vam lep vikend in ostanite zdravi!

Franc Gosak, ravnatelj

Dostopnost
Better Tag Cloud