Pešbus

“Vožnje”  na obeh progah bodo vsak četrtek.

Od 31. 1. 2019 naprej delujeta dve progi; MODRA in ČRNA PROGA

ČRNA PROGA_postaje

ČRNA PROGA_Obvestilo_in_prijava_PESBUS

MODRA PROGA_postaje

MODRA PROGA Obvestilo_in_prijava_PESBUS za splet

 

Prva “vožnja”:

Druga “vožnja”:

Tretja “vožnja”:

Četrta “vožnja”

Peta “vožnja”

Šesta “vožnja”

Sedma “vožnja”

Osmi “pohod”

Deseta “vožnja” po Modri in Črni progi

Enajsta “vožnja”

Dvanajsta “vožnja”

Trinajsta “vožnja”

Štirinajsta “vožnja”

Petnajsta “vožnja”

Šestnajsta “vožnja”

Sedemnajsta “vožnja”

Osemnajsta “vožnja”

Devetnajsta “vožnja”

Dvajseta “vožnja”

Enaindvajseta “vožnja”

Dvaindvajseta “vožnja”

Dostopnost
Better Tag Cloud