V mesecu decembru smo izvedli naravoslovni dan Preventiva tudi na predmetni stopnji. Ta dan je vsako leto namenjen osveščanju mladih s pomembnimi vsebinami v času njihovega odraščanja v osnovni in srednji šoli. Letos so se učenci od 6. do 9. razreda seznanjali z vsebinami o najstniški odvisnosti od socialnih medijev in o spletnem bontonu nasploh. To vsebino je izvajala gospa Lečko iz Lumia Akademia v 9. razredih. Gostili smo tudi gospo Gabrovec, ki je izvedla delavnice v 6. razredih z vsebino o socialnih omrežjih ter varni rabi interneta. Pri tem nam je pomagal Zavod MISSS – Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije. Govorili smo tudi o nevarnostih in uživanju prepovedanih substanc. Za učence 8. razredov je zelo aktualna in zanimiva vsebina o mladoletniškem odraščanju in spolnosti. Pri tem vsako leto z nami sodelujejo študenti psihologije, ki izvedejo delavnice. Najbolj pa učence pritegne in navduši kratki tečaj o temeljnih postopkih oživljanja (TPO) in prvi pomoči (PP). Letos smo ga izvedli v 8. in 9. razredih. V imenu vseh učencev in mentoric se zahvaljujem gospodu Marku Kukovcu (ZD Adolfa Drolca), ki poskrbi za predavanje o prvi pomoči in z lutkami za oživljanje dopolni znanje naših učencev o temeljnih postopkih oživljanja. Tako je ta dan izveden z vsebinami, ki so aktualne in življenjske.

Tanja Blaznik, organizatorka

Dostopnost
Better Tag Cloud