Tudi v letošnjem letu smo z učenci naše šole sodelovali v projektu Teden pisanja z roko 2022. Že več let se učitelji trudimo, da ozaveščamo otroke o pomembnosti pisanja z roko. V okviru interesne dejavnosti izvajamo za četrtošolce krožek Lepopis, kjer se naučijo različnih pisav, oblik in se urijo v natančnem, lepem pisanju. Najraje imajo, ko se naučijo okrasno, grafitno in »balončkasto« pisavo. Te so nekaj posebnega in zato so zelo pogosto uporabljene za naslove miselnih vzorcev v zvezkih.

Osrednja tema letošnjega projekta je bila: Pišem z roko, ker … Na razrednih urah so razredniki učencem na kratko predstavili prednosti pisanja z roko: boljši spomin, ustvarjanje več idej, dolgotrajnejša pozornost, celovitejše delovanje možganov, izražanje spoštovanja in naklonjenosti, izboljšanje finih motoričnih spretnosti, ohranjanje možganov v dobri formi, ko smo starejši … Nato so jih opozorili, da bodo v tednu od 17. 1. do 21. 1. 2022  pisali SAMO s pisanimi črkami (od 3. razreda naprej, 2. razredi pa so se trudili lepo pisati z malimi tiskanimi črkami).

Razdelili smo lističe, na katere so učenci zapisali in dokončali poved: Pišem z roko, ker… To smo zbrali in pripravili razstavo.

Spodbujali smo čitljivo in tekoče pisanje z roko, zato smo pisali počasneje. Skrbno smo oblikovali in povezovali črke.

Učencem smo dali priložnost, da izberejo najlepši miselni vzorec ali prepis iz enega zvezka in ga pošljejo v spletno učilnico. Zbrane unikatne zapise smo razstavili v avli šole.

Ob zaključku razstave smo se odločili, da s plakati, ki so nastali, okrasimo še hodnik naše šole in ga dodatno popestrimo.

koordinatorica Anja Sorko

Dostopnost
Better Tag Cloud