Spoštovani starši/skrbniki in dragi učenci,

obveščamo vas, da je Vlada RS včeraj, v sredo, 20. 1. 2021, sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, s katerim je odločeno, da bo od torka, 26. 1. 2021, vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 3. razreda potekalo v prostorih šole.

Pouk za učence od vključno 4. do 9. razreda bo še naprej potekal na daljavo.

Odlok določa tudi izjeme, ko je vstop v šolski prostor možen in sicer med drugimi tudi za učence, ki potrebujejo nujno pomoč šolske svetovalne službe. Odlok šoli daje pravno podlago tudi za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem izobraževanja (npr. vpis v osnovno šolo, ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo, odložitev šolanja).

Obiskovanje osnovnošolskega programa za učenke in učence je obvezno (ZoŠ). Učenkam/učencem 1., 2., 3. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ni dovoljeno obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola prilagodila oblike in metode dela.

Vse informacije o varnem vračanju v šolo vam bomo posredovali v prihodnjih dneh.

Lep vas pozdravljamo, predvsem pa se že zelo veselimo torka 🙂

Franc Gosak, ravnatelj

in sodelavci

Dostopnost
Better Tag Cloud