Spoštovani starši/skrbniki,

pred nami je torej teden pouka na daljavo za vse učence. Lahko si mislimo, da odločitev, ki jo je sprejela Vlada RS, ni prav za nikogar lahka. Ministrica prof. dr. Simona Kustec je dejala, da jih je pri odločitvi kot prvi kriterij vodila skrb za zdravje, takoj za njim pa za znanje. Ukrep je začasne narave in ga bodo naslednji teden ponovno preučili.

V drugem tednu počitnic smo se z učitelji na delo na daljavo temeljito pripravljali. Po najboljših močeh se bomo trudili, da bomo skušali pouk čimbolj približati temu, kar bi potekalo v učilnicah, čeprav se seveda povsem zavedamo, da je pred nami skoraj nemogoča naloga. Z odličnim sodelovanjem z učenci in starši nam je v pomladnem delu izobraževanja dobro uspevalo. V tem hipu smo še bolje pripravljeni in dodatno opremljeni z vsemi preteklimi izkušnjami.

Za učence smo pripravili prilagojene urnike z manj različnimi predmeti dnevno, ki vključujejo za razrede 1–5 videokonference (aplikacija Zoom) enkrat dnevno, za učence 6–9 pa za vsak predmet (3 krat dnevno). Pomemben del pouka na daljavo pa obsega še samostojno delo učencev; vse delo bo teklo v spletnih učilnicah (aplikacija Xooltime v E-asistentu). Urniki, ki so objavljeni v e-asistentu, niso usklajeni s prilagojenimi urniki, zato se v tem času vpisi ne bodo povsem ujemali. V ponedeljek pričnemo pouk po prilagojenem urniku za 1. turnus.

Z vsemi podrobnejšimi informacijami vas bodo obveščali razredniki.

Govorilne ure na daljavo bomo izvedli v ponedeljek, 16. 11. 2020. Prijava na govorilne ure bo možna na šolski spletni strani. Seveda pa vas prosimo, da se v času pouka na daljavo obračate z vsemi vprašanji in dilemami na naše učitelje, svetovalno službo ali vodstvo šole po elektronski pošti, preko e-asistenta ali na telefonske številke, ki so objavljene na spletni strani. Poslovni čas zavoda je med 7 in 15. uro, uradne ure pa med 8. in 14. uro.

S skupnimi prizadevanji in s pomočjo Občine Hoče–Slivnica nam je uspelo zadostiti izraženim potrebam po računalniški opremi za naše učence; v primeru, da se še pri kom pojavijo težave, se obrnite na razrednike.

Opozarjamo še vas na objavljeno sporočilo (na šolski spletni strani) o zagotavljanju toplega obroka.

Prepričan sem, da nam bo s skupnimi močmi, sodelovanjem, potrpežljivostjo in suverenostjo uspelo premagati tudi to preizkušnjo.

Ostanite zdravi; pazite nase, na svoje bližnje, na vse.

Franc Gosak, ravnatelj

Dostopnost
Better Tag Cloud