Spoštovani starši/skrbniki,

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je pravkar izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Ob tem bi vse starše učencev do 5. razreda opozorili, da se varstvo otrok zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, lahko šteje tudi kot višjo silo zaradi obveznosti varstva. V tem primeru morate obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga. Delodajalec mora v postopku uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile.

Z vsemi informaciji o načinu dela na daljavo vas bomo na spletni strani šole sproti obveščali. Podrobnejše informacije vam bodo posredovali še razredniki.

S sprejetimi ukrepi se moramo vsi sprijazniti in jih predvsem skrbno spoštovati. Zavedamo se, da se delo na daljavo ne more nikakor primerjati s poukom v učilnicah, vendar se bomo potrudili po zares naših najboljših močeh, da ga bomo izvedli, kar se bo le dalo, optimalno.

Prosimo vas za potrpežljivost in razumevanje. Iskreno zaupamo v naše odlično vzajemno sodelovanje, ki se je v pomladnem delu izobraževanja na daljavo zares obrestovalo.

Lepo vas pozdravljamo.

Kolektiv OŠ FLV Slivnica in

Franc Gosak, ravnatelj

Dostopnost
Better Tag Cloud