Spoštovani starši/skrbniki, drage učenke in učenci,

tudi v prvem tednu novega leta nadaljujemo s poukom na daljavo. Vlada Republike Slovenije je zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Novi odlok odpira zgolj tiste šole in zavode, ki izvajajo prilagojene programe za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Tako bo v tednu od 4. 1. do 8. 1. 2021 pouk potekal na enak način kot v zadnjem času.

V naslednjem tednu bo Vlada RS glede delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov in vračanja otrok v vrtce in šole na podlagi tedanje epidemiološke situacije sprejela nov odlok, o čemer vas bomo obvestili.

Vrtci v naslednjem tednu še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu in zagotavljajo program za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način (kakor po sedaj veljavnem sprejetem sklepu župana).

Franc Gosak, ravnatelj

Dostopnost
Better Tag Cloud