Spoštovani starši, skrbniki, udeleženci predavanja o uravnoteženi in prekomerni rabi zaslonskih tehnologij pri otrocih in mladostnikih,

zahvaljujemo se vam za pozornost in soustvarjanje prijetnega vzdušja.

Na predavanju smo govorili o tem kaj mlade vleče v virtualni svet, kako se tam počutijo in kakšne potrebe zadovoljujejo s preživljanjem časa pred zasloni. Čas smo namenili tudi prepoznavanju znakov, ki nakazujejo na prekomerno uporabo zaslonskih tehnologij in spoznavanju nekaterih strategij uravnavanja otrokove ali mladostnikove uporabe zaslonov v prostem času.

Z vprašanji, dilemami ali izzivi na področju prekomerne rabe zaslonov pri svojem otroku ali mladostniku, se lahko obrnete na šolski svetovalni delavki.

Na sledečih povezavah so ponujene koristne informacije v zvezi s primerno, odgovorno, uravnoteženo in prekomerno rabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih.

Upamo, da vam bodo pridobljene informacije koristile, ko boste komunicirali s svojimi otroki in mladostniki.

Lep pozdrav,

Simona Sel in Janja Srebrnič,

šolska svetovalna služba  

Dostopnost
Better Tag Cloud